Nieuwsbrief 9: mei 2013

 Boompaalboom met 3 boompalen

gehoord:

“Je moet zowiezo één boompaal plaatsen wanneer je een boom plant” vertelde de verkoper. “Als je rijk bent zet je er twee, want dat is nog beter. En wanneer je er drie zet, werk je in opdracht voor de gemeente”.

Oleo Mac geeft de geest (Medium)Afscheid van een grasmaaier

door Peter en Wilma

Op de foto hiernaast zie je goed wat de reden is om met een bijdrage van het leefbaarheidsfonds van Woonservice IJsselland een nieuwe grasmaaier aan te schaffen. Op de dag dat deze foto genomen werd en waarop de leden een beetje verdrietig staan te kijken, wilde de trouwe Oleo Mac echt niet meer lopen. Pas de volgende dag, na wel honderd keer starten en een paar uur sleutelen, gaf hij sjoege. Gelukkig is hij het vorig seizoen meestal blijven doen, ook al waren er van die dagen………De Oleo Mac is nu, na wat noodzakelijk onderhoud, met pensioen en wordt vanaf nu alleen nog ingezet bij de grote klussen. De nieuwe STIGA multiclip is gearriveerd. Een machine zonder opvangbak, die het gras zo fijn snijdt dat het als mulch kan blijven liggen.

 

Aanplant Ooi

door Peteraanplant aktie

Na het vele werk dat tijdens NLdoet door alle vrijwilligers is verricht, heeft het toch nog even geduurd voordat er weer verder is gewerkt, buiten windkracht 6 uit het oosten met een gevoelstemperatuur van zeker min tien. Twee, al in december geplande extra lange weekenden,speciaal met het doel om op de tuin aan de slag te gaan, gingen voorbij achter de kachel met het uitzicht op een bevroren gracht en met Wilma in haar warme bed met koorts en een longontsteking.

Vrijdag 5 april is het dan zover, de planten worden door Directplant geleverd en Paul en Peter maken alles voor elkaar om samen met een ploeg vrijwilligers die zich hebben aangemeld op zaterdagochtend aan de slag te gaan. Wilma heeft nog de naweeën van longontsteking en moet het zaterdag laten afweten. Geen goed idee om de hele ochtend buiten in de kou te gaan staan wanneer je net klaar bent met je antibioticum kuur.

Het belooft zaterdag een drukke dag te worden op de Ooi, niet alleen liggen er 216 meidoornplanten, 12 krentenboompjes, 12 hondsrozen, 2 gele kornoelje, 8 vlinderstruiken en 4 Japanse kwee klaar, maar ook heeft het bestuur van de Imkers vereniging in Doesburg laten weten dat zij de volkstuinders graag bloemenzaad ter beschikking willen stellen om in te zaaien nadat de haag is aangeplant.  Het is een bloemenmengsel van ecologische teelt met Boekweit, Borage, Dille, Ganzebloem, Kaasjeskruid, Klaproos, Korenbloem, Mosterd, Phacelia, Bladrammenas, Goudsbloem en Karwij. De imkers willen dit om een uur of elf komen brengen. Peter Weenk van de Welkoop heeft gemeld dat de nieuwe STIGA maaier is gearriveerd en Michiel komt die bezorgen. Ook kunnen alle tuinders die tonkinstokken hebben besteld ’s morgens terecht om hun bestelling op te halen. Maar het belangrijkste is dat met Lies afgesproken is dat ze zal zorgen voor koffie. We smeren nog even voor het naar bed gaan de krentenbollen voor bij de koffie van Lies en het weerbericht meldt ondertussen dat er vannacht in het zuidoosten kans is op motsneeuw….

27 aanplantZaterdag begint een beetje grijs, de kou valt mee en wanneer alle spullen net klaarliggen op het terrein, arriveren de werkers één voor één, we bekijken het beplantingsplan, leggen alle planten in kruiwagens met water en gaan aan de slag om het terrein te egaliseren. Nog een hele klus, alle grote kluiten met de bats een klap geven en daarna met de hark netjes vlak maken. Best belangrijk, opdat later de maaimachine geen schade aan de messen oploopt. De hark van Yosri biedt hier uitkomst, het ding is bijna een meter breed en alle hobbels en kuilen zijn er al snel mee weggewerkt. Dan wordt het zaak om de planten die in ompotten zitten allemaal op hun plek te zetten zodat de plantgaten gemaakt kunnen worden en de eerste meidoornplantjes worden netjes op de rand van de plantgeul neergelegd. Beetje grond erbij, gedroogde koemest, weer een beetje grond, voorzichtig aantrappen en dan water erbij. Het heen en weer lopen met emmers water is nauwelijks een optie dus de kruiwagen gepakt en volpompen maar. Misschien een leuk spelletje voor aanstaande Koningsdag: zo vlug mogelijk zonder morsen een kruiwagen water over een hobbelig pad duwen en met emmertjes weer leegmaken. Yosri gaat hiermee vast hoge ogen gooien, hij heeft al flink geoefend.

grasmaaier uitlegDan arriveert Michiel van de Welkoop met de nieuwe Stiga maaier. Fijn ding! Start in twee keer en rijdt vanzelf wanneer je dat wilt, dat zal straks bij het maaien een boel energie schelen. Wanneer Michiel weer vertrokken is komt Lies er aan en is het tijd om even te pauzeren met koffie en een krentenbol. We lopen naar de bongerd waar alles al op de tafel neergezet is en waar Ronald aan het sleutelen is aan de oude bosmaaier die het nog steeds niet wil doen. De carburateur zal er toch afmoeten en helemaal schoongemaakt. Ook de benzineleidingen zijn oud en kapot. Ook Dick is daar paraat om de mensen die tonkinstokken hebben besteld van dienst te zijn vanuit de “winkel van Dickie” Het bestieren van een winkel is een roeping die hij echt is misgelopen. Later op de dag meldt de penningmeester dat de kas op de cent klopt.

Imkers met zaadWanneer we net weer aan de slag zijn, komen Nina Herwijer en Anneke van Zoest namens de bijenvereniging een flinke zak bloemenzaad aanbieden. Een mooi gebaar dat nog eens onderstreept hoe belangrijk bijen zijn voor het welzijn van zowel de imkervereniging als de volkstuinders.

Robbie arriveert met zijn frees om een tuintje te doen maar daar heeft men vergeten dat de afspraak om elf uur was. Kennelijk was de zomertijd nog niet tot het besef doorgedrongen. Nou, dan kan hij nou mooi even een moeilijk stukje frezen, zodat we daar ook de greep en de hark doorheen kunnen halen. AlRobbie frezengauw ziet het stuk waar we allemaal een beetje tegenaan stonden te hikken er een heel stuk beter uit en kunnen we er mee aan de slag. Robbie hartstikke bedankt! Omdat we wat meidoornplantjes overhouden, kan de haag in de richting van het klaphek wat langer worden en er schieten zelfs nog wat plantjes over voor een klein stukje heg langs de bongerd.

De grondboren van Welkoop komen weer eens van pas om de krentenboompjes en hondsroos hun plekje te geven in het ruige stuk terrein. Voorlopig maar een latje meegepoot om goed te weten waar ze staan. Wanneer je in juni brandnetels wilt maaien is dat handig, anders is het werk voor niets geweest. Om een uur of twee is de klus aan de voorkant wel geklaard.jan met borrel Jan komt langs met zijn bekende fles voor de mensen die wel zin hebben in een hartversterking  en daarna werken we met een stel nog even door op de bongerd. We hebben alle spullen toch bij de hand. Ondertussen is de zon gaan schijnen, we stoppen met het project van vandaag en iedereen gaat lekker nog wat doen op zijn eigen tuin. Het is tenslotte tijd om nu echt te gaat poten en zaaien.

Lies, Nina, Anneke, Henk, Rogier, Ton, Tom, Dick, Ronald, Robbie, Paul, Theo, Jan en Yosri, we kunnen weer met een goed gevoel terugkijken op wat er vandaag weer allemaal gedaan is. Bedankt! De foto’s van zaterdag staan in de fotorubriek “aanplant Koppenberch”.

32e algemene ledenvergadering 25 april

van het bestuur

Donderdagavond 25 april was de algemene ledenvergadering van onze vereniging. Er waren 27 belangstellenden aanwezig. Het was ook fijn om te zien dat ook een aantal van onze Turkse medetuinders aanwezig waren. De avond werd begonnen met het verplichte ritueel van notulen, jaarverslagen, financieel verslag en de begroting. Ook werd stilgestaan bij het overlijden vorig jaar van onze leden Henk Hartemink en Herman Bisselink. Jan Roering deed verslag van de bevindingen van de kascommissie en de leden verlenen de penningmeester decharge. Daarna was er de verkiezing van Guido Bongers als nieuw bestuurslid en de herverkiezing van Wilma Krijnen als penningmeester aan de orde. Beiden werden unaniem gekozen. We heten Guido van harte welkom in het bestuur en we zijn blij met de komst van “jong bloed”. Besproken is verder onder andere het gebruik van insecticiden en de gevolgen daarvan, de plannen om de zijpaden van de Hoge linie aan te pakken in 2014, het mogelijk plaatsen van bijenhotels op de locaties met als eerste een hotel op locatie de Ooi. Het bestuur gaat zich bezighouden met het genereren van gelden voor die plannen. De boomsnoeicursus werd nog aangestipt en ook de tonkinstokken kwamen voorbij die gezamenlijk zijn ingekocht. Besloten is om deze inkoop ook volgend jaar weer te doen. In de rondvraag kwamen een aantal opmerkingen die het bestuur op zal pakken met de betreffende leden. We willen Pim Edelman hartelijk bedanken voor het gebruik van zijn beamer en projectiescherm.

 

Onderhoudsploegen vragen medewerking3383532-een-grasmaaier-op-het-grasveld-in-de-middag

Van het bestuur

Zoals iedereen weet, zijn een aantal leden bereid regelmatig tijd en energie in het onderhoud van de complexen te steken. Door al het werk dat deze mensen doen, blijven de complexen op orde en blijven de paden begaanbaar. Als bestuur willen we namens deze harde werkers vragen om uw medewerking. Het maaien en onderhouden van de paden is een flinke klus. Met de mensen die met grasmachines en bosmaaiers aan de gang gaan, moeten we als vereniging erg blij zijn. Het bestuur vraagt de leden dan ook om de tuinregels op te volgen en de kanten langs de tuinen goed te onderhouden en onkruidvrij te houden, zodat de grasmachines vrij baan hebben. Het afkanten van het stukje gras voor je eigen tuin en het weer platmaken van een molshoop zijn tenslotte een kleine moeite. Wie al eens een grasmaaier in een rechte lijn langs de rand van een pad heeft geprobeerd te loodsen weet wat men dan voor toeren uit moet halen. We vragen de tuinleden gevolg aan deze oproep te geven en verwachten dat de mensen niet op hun verantwoordelijkheden hoeven te worden aangesproken.

 

Nieuwe leden:

van het secretariaat

Jeannette en Roald Wolf zijn op tuin 24 van complex de Hoge Linie gestart. We hopen dat ze zich 1-31kopiesnel thuis gaan voelen in onze vereniging. Hun start is wat laat maar door het koude voorjaar hebben ze nog alle kans er een tuin naar hun wensen van te maken. Ook hebben Laura en Erik Egbers van tuin Hoge Linie 4 versterking gekregen van Isabella Groot Nuelend. Isabella houdt van tuinieren maar wil eerst uitproberen of het hebben van een volkstuin iets voor haar is voordat ze aan haar eigen tuin gaat beginnen. Ook op de Bolwerken is versterking gekomen voor Henk Beijen en zijn vrouw, Teuntje Schaufeli is hier ondersteunend lid geworden. Alle nieuwe leden van harte welkom bij de vereniging, we hopen dat jullie veel plezier aan het tuinieren zullen beleven.

 

Even voorstellen: Guido Bongers

Guido en Max (Medium)Als nieuw bestuurslid van de VVID wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken mijzelf kort voor te stellen aan de leden die niet aanwezig waren op de ledenvergadering.

Mijn naam is Guido Bongers, ik ben 35 jaar en zo’n 10 jaar geleden neergestreken in Doesburg om -hopelijk- nooit meer weg te gaan. Ik ben getrouwd met Mirjam, samen hebben we zoontje Max van 3 jaar.

Ik zit niet graag stil en vind het leuk om aan iets nieuws te beginnen waarin ik nog geen ervaring heb.

Daarnaast ben ik graag buiten in de weer maar als bewoner van de Doesburgse binnenstad is een achtertuin van postzegelformaat nou niet bepaald geschikt voor een moestuin

Sinds vorig jaar ben ik dan ook huurder van tuin 22 op de Ooi. Ik kijk met tevredenheid terug op het eerste seizoen. Mede dankzij de hulp van mede-tuiniers is de tuin flink onder handen genomen en heb ik een mooie oogst binnengehaald. Het idee dat je -in elk geval gedeeltelijk- zelfvoorzienend kunt zijn spreekt me aan en maakt ook dat de groentes uit eigen tuin me veel beter smaken! Tuinieren is een kwestie van geduld hebben en al doende leren. Ik hoop nog lang plezier te kunnen hebben van de volkstuin.

Omdat ik als beginnend tuinier met veel enthousiasme ben ontvangen en merk dat het bestuur veel tijd en energie steekt in het gezond houden en laten groeien van de vereniging heb ik positief gereageerd op het verzoek lid te worden van het bestuur. Ik wil de activiteiten die de VVID ontplooit op alle mogelijke manieren ondersteunen en zo een bijdrage leveren aan een groeiende en bloeiende club.

Guido Bongers

 

 

Pastinaak

door Peter

Beslist de moeite waard om aan te denken dit seizoen. Wanneer we met zijn allen na een koude start van het jaar eindelijk zover zijn dat we kunnen zaaien in de volle grond is een herfst -wintergroente misschien niet het eerste waar je aan denkt. Maar een stukje grond voorbereiden voor pastinaak is zeker de moeite waard.

Pastinaak wordt ook wel witte wortel genoemd en behoort tot de groep van de schermbloemigen (Apiacae) Pastinaak is een gemakkelijk te telen groente die zeer weinig onderhoud vraagt. Doordat het een wintervaste plant is kan er geoogst worden wanneer ze nodig zijn en hoeven ze niet ingevroren te worden. Het is een vergeten groente, die rijk is aan vitaminen en mineralen.

Grote penen worden gebruikt in soepen, bijvoorbeeld pompoensoep. Niet iedereen weet het maar het originele hutspotrecept bij het ontzet van Leiden bevat pastinaak i.p.v. aardappel. Kleinere exemplaren kunnen gebakken of gestoofd worden en gegeten worden als gewone wortelen. De schil laat gemakkelijk los wanneer ze vers geschild worden. Bij grotere penen wordt het verharde middenstuk verwijderd.pastinaken (Medium)

Zaaien
Voor dat er gezaaid wordt moet de grond verbeterd worden door er kalirijke meststoffen aan toe te voegen. Net als bij gewone wortelen moeten verse meststoffen vermeden worden, ze putten namelijk stikstof uit de bodem. Dit leidt tot een weelderige bladgroei en kleine wortelen. De grond moet diep los gemaakt worden, minimaal 40 centimeter. Na het losmaken niet meer over de grond lopen, zodat deze los blijft, anders krijg je vertakte wortels. Hier in Doesburg doe je er goed aan om wat scherp zand door de bodem te mengen, zodat de zware grond wat losser wordt. Ook is een mogelijkheid om pastinaak te zaaien op een rug.

Half april tot half mei wordt er in de volle grond gezaaid met 40 centimeter tussen de rijen en 5 centimeter tussen de zaden onderling. Zaai de zaden 1 centimeter diep met 3 tegelijk en houd vervolgens de bovenkant van de grond goed vochtig tot de zaailingen doorgekomen zijn. De kieming kan lang op zich laten wachten, soms zelfs 4 weken. Het kan handig zijn om in dezelfde rij bijvoorbeeld radijs te zaaien zodat je weet waar de pastinaak gaat komen. Verwijder na opkomst de minder sterke zaailingen. Tussen de planten kan er eventueel stro of een grasmengsel gelegd worden tegen uitdroging.

Er kan ook vroeger gezaaid worden, bijvoorbeeld vanaf half februari, maar dit geeft minder grote wortelen. Vanaf november beginnen de wortelen dikker te worden en kunnen gemakkelijk tot in maart in de grond blijven, omdat ze wintervast zijn.

Oogsten en bewaren
Pastinaken worden met een riek of steekschop gerooid. De eerste trek kan vanaf september en heeft als voordeel dat de jonge wortel binnenin nog geen harde kern heeft. Zo zijn ze veel gemakkelijker in de keuken te verwerken. Het is gemakkelijker oogsten wanneer er voor het rooien een aantal keer goed water gegeven is, hierdoor laat de grond beter los. Tot in maart kan er geoogst worden, tot het blad van de plant terug begint te lopen, daarna wordt de plant snel voos en taai.

Wanneer een wortel eenmaal gerooid is kan deze het beste onmiddellijk in de keuken verwerkt worden, anders wordt hij erg taai en rubberachtig.

Oorsprong
Pastinaken zijn bekend vanuit het oude Egypte en werden bij ons omstreeks de 18de eeuw ingevoerd en geteeld. Het was een vervanger voor de aardappel of wortel. In Engeland wordt deze groente nog steeds op grote schaal geteeld.

Voor een drietal lekkere recepten met pastinaak zie“recepten”

 

 

Compost zeven: knutselideeën

door Peterzeef op kruiwagen

De jaarlijkse klus, goed voor een aantal uren noeste arbeid. Alle latjes aan de voorkant van de composthoop eraf, de greep, bats en de kruiwagen paraat en uitscheppen maar. De compost heeft meer dan twee jaar in de bak vertoefd en zal dus mooi fijn geworden zijn. Meer een wens dan ook daadwerkelijk het geval is. Meteen een les die we niet zullen vergeten: maak spullen die je wilt composteren goed klein! Vooral druif, roos en lavendel en wortels van pepertjes verteren traag. Op zoek dus naar een compostzeef en één geleend van een andere tuinder. Een mooi stevig ding, maar wel een ramp voor je rug wanneer je meer dan een kuub door wilt zeven. Wanneer hij vol zit en je wilt hem optillen boven de kruiwagen of in ons geval een betonbak, een aanslag op je rug. Er moet toch iets te bedenken zijn om dat makkelijker te maken dus maar eens kijken op internet. Google geeft uitkomst en je wilt niet weten wat je tegenkomt wanneer je ook nog op Engelse zoektermen gaat kijken. Tientallen filmpjes met de meest gekke uitvindingen, meestal een dure of onmogelijke grap. Een paar resultaten, waarnaar we, wanneer we voor februari volgend jaar tijd hebben, zeker nader naar gaan kijken. Ze staan met hun link hieronder. In deze gevallen zijn de spullen die je nodig hebt niet onoverkomelijk in prijs, maar heb je het idee en de tijd nodig om alles te maken. Wanneer andere tuinders hierover ook nog ideeën hebben horen we dit graag!

HiepIn aansluiting op het vorige nog een idee dat op de tuin van Paul wordt toegepast. Zet een stammetje of dikke paal aan de binnenkant van een hoek van de compostbak. Daarbovenop een hakblok van een stuk stam neerzetten en vastbinden aan de hoekpaal van de composthoop.Zorg dat je altijd een hiep (zie foto) bij de hand hebt en kap alle stengels en takken klein op het hakblok. Wanneer het hakblok versleten is kan je gewoon een ander blok op de stam zetten en aan hoekpaal van de composthoop vastmaken. Scheelt een berg knipwerk met de snoeischaar.

http://compostmeesterermin.blogspot.nl/2011/11/compostzeef.html

http://fruitberg.wordpress.com/tag/compostzeef/

 

Windmolen tegen mollen

een idee van Robbie

willie wortel (Medium)De mol, geen dier waar de gemiddelde tuinder een vriendschapsband mee zal opbouwen. Een dier dat we liever niet zien wroeten in de mooi aangelegde groentebedden en ook menig pad wil ondergraven. Veel oplossingen zijn bedacht om deze dieren te weren. Van carbid met water, tot flessen zonder bodem in de gangen. Of het planten van keizerskroon of mollenbollen met knoflookgeur.

Deze keer een oplossing die te maken heeft met het gehoor van de mol. Een mol heeft gevoelige oren en houdt niet van lawaai. Een stel pvc-limonadeflesjes, wat tye-ribs en een stuk betonijzer, zijn de basis van de mollenverjager die Robbie Bulten heeft gemaakt. In de rubriek tip&tricks een werkwijzermet foto’s.

 

 

KopijKopij voor de nieuwsbrief is welkom

van de redactie

Beste lezers van de nieuwsbrief. De redactie is op zoek naar kopij voor de nieuwsbrieven. Behalve de gebruikelijke wederwaardigheden binnen de vereniging, tuinweetjes, leuke belevenissen en gevraagde of aangeboden spullen zijn we op zoek naar lekkere recepten het verhaal achter een vergeten groente of tips die nog van opa zijn. Misschien is er wel een lid die het leuk vindt om een blog te gaan bijhouden over de dagelijkse beslommeringen op de tuin. Alle ideeën zijn welkom bij info@volkstuindoesburg.nl.

 

Tuintip: wortels kraken

bron tuinen.nlsedum kraken (Medium)

Als vaste planten wat langer op hun plaats staan groeien ze elk jaar een beetje hoger. Dit heeft tot gevolg dat ze ook eerder omwaaien als er bloemschermen aan de lange stengels komen. Met name sedumsoorten hebben hier last van Dit kan je tegengaan door in het voorjaar met een greep onder de wortelkluit te steken en deze een beetje op te lichten. Wanneer je de wortels hoort kraken is het voldoende. De groei loopt door deze wortelschade enigszins terug en de planten worden dan iets minder hoog.

Opinie: We vergiftigen onze vogels

Dit bericht werd naar de redactie opgestuurd door Henk Hoogink en is uitgegeven door De Natuurkalender op zondag 31 maart 2013

De insecticiden die verantwoordelijk worden gehouden voor de bijensterfte (zie eerdere nieuwsbrief met aandacht door Zembla) blijken ook sterfte bij vogels te veroorzaken. In ons land wordt op grote schaal gebruik gemaakt van dit gif. Heel jammer dat een voorstel van de Europese Commissie voor een verbod recent verworpen is.huismus20male20saxifraga-luc20hoogenstein0

Huismus (foto: Luc Hoogenstein)

Het is bijna april en ik heb nog steeds geen boerenzwaluw gezien of tjiftjaf gehoord. Nou ben ik de afgelopen twee weken door het gure weer misschien wat vaker binnen geweest en zat die muts wat ver over mijn oren. Ik kon daardoor wat minder vogelgeluiden opvangen in vergelijking met voorgaande jaren maar ik ben niet de enige die nog zit te wachten op het van de winter verlossende ge-tjiftjaf. Het koude weer verhindert ze om het Nederlandse landschap te heroveren.

Het was vorige week echter niet de kou die als een donderwolk voor de vogelzon schoof. Het waren de neonicotinoïden. Zo’n ingewikkeld woord moet je niet aaneengesloten uit willen spreken: de neo-nicotin-oïden. Het gaat hier om wereldwijd de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen waaronder de middelen met namen waar je tong over struikelt: imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. De American Bird Conservancy (ABC) concludeerde in een dik rapport dat deze zeer effectieve insectendodende gifstoffen aantoonbare invloed hebben op vogels. Deze stoffen worden ook verantwoordelijk gehouden voor de bijensterfte die in alle delen van de wereld gaande is. Deze insecticiden werken zeer geraffineerd. Als zaden met deze insecticiden bewerkt worden, verspreidt het middel zich bij het groeien van de plant door de hele plant heen. Zelfs in het stuifmeel wordt het aangetroffen. Als de insecten vervolgens van de planten eten sterven ze.

Uit de Amerikaanse studie bleek dat op een gemiddelde met insecticide behandelde maiskorrel 1,3 milligram imidacloprid kan zitten. Het eten van één maiskorrel kan al dodelijk zijn voor een vogel van 15 gram. Voor clothianidine en thiamethoxam heb je maar enkele zaden nodig. Als vogels maar een tiende zaadje per dag eten gedurende het broedseizoen dan heeft dat al effect op de voortplanting. De met gif behandelde zaden zijn over het algemeen goed toegankelijk voor de vogels die op zoek zijn naar voedsel. Het gif wordt op grote schaal gebruikt, vele duizenden kilo’s alleen al in ons land. Hoofdgebruikers zijn de landbouw maar het zit ook verwerkt in allerlei producten voor consumenten waaronder middelen tegen mieren, vlooien en tegen emelten en engerlingen in grasvelden. Inmiddels wordt het ook gebruikt op voetbalvelden en golfbanen.

De Europese Commissie stelde voor om gedurende twee jaar een verbod in te stellen op het gebruik van de neonicotinoïden om te kijken of het dan beter zou gaan met de bijen. Twee weken geleden stemden negen landen tegen het voorstel. Nederland behoorde gelukkig tot de voorstanders maar dat was niet voldoende. Het gebruik mag door gaan. Zelfs als het gif per direct niet meer gebruikt zou worden zijn we er voorlopig nog niet van af. Het spul breekt heel langzaam af. Vijftien tot twintig jaar na gebruik is nog steeds een tot twee procent in de omgeving te vinden. Een somber vooruitzicht voor vogels, bijen, vlinders, zweefvliegen, …, en voor ons zelf. Laten we toch ons gezond verstand gebruiken en de neonicotinoïden in ieder geval voor een paar jaar in de ban doen.

Arnold van Vliet, De Natuurkalender, Wageningen University
Mensen die geïnteresseerd zijn, kijk ook eens op: www.natuurbericht.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.