Nieuwsbrief 5 : januari 2013

Volkstuinders Vereniging in Doesburg

Nieuwjaarswens
5_oliebollen header

Beste tuinvrienden en vriendinnen,
Zittend tussen de verhuisdozen kijk ik met veel genoegen en trots terug naar alle gebeurtenissen die in 2012 de revue zijn gepasseerd.
Onze vereniging groeit en bloeit als nooit tevoren en dit uit zich in toenemende belangstelling van zowel de traditionele oudere volkstuinder en verheugend steeds meer jonge gezinnen en vrouwen.
Alle tuinen zijn bezet en er is een wachtlijst.
Er zijn in 2012 veel activiteiten ontplooid, waarvoor ik de leden die daar bij hand- en spandiensten hebben geleverd nogmaals voor hun inzet wil bedanken.
Een van de meest succesvolle acties is de zoektocht naar sponsors geweest.
Met de financiële middelen die ons door verschillenende sponsoren beschikbaar zijn gesteld hebben we een aantal wensen kunnen realiseren.
5_ Voorzitter Dick BesselinkZo is er op het complex De Ooi een blokhut voor materiaalopslag gekomen en is er tuingereedschap aangeschaft.
Eveneens is daar met medewerking van de gemeente en op mooi initiatief van een aantal leden begonnen met het creëren van een boomgaard ter plekke van de twee niet meer in gebruik zijnde tuinen.
Andere activiteiten zijn geweest het ruimen van tuinen op de Bolwerken, het geschikt maken voor gebruik van tuinen op de Hoge Linie en we zijn met een delegatie tuinders naar de volkstuinderbeurs in Apeldoorn geweest.
Al met al een vruchtbaar jaar voor onze vereniging.

Voor 2013 wens ik alle leden een voorspoedig en gezond Nieuwjaar.

Dick Besselink
Voorzitter

Oudste lid VVID zwaait af
Door Wilma:5_Opa Nieuwsbrief

De dag voor Kerstmis gaat richting IJsselzicht, daar brengen we een bezoekje aan de Heer Grygiel, bij de leden beter bekend als OPA.
De heer Grygiel had al een tuintje van de gemeente, toen de VVID nog niet bestond, hij is direct lid geworden toen de vereniging in 1982 van start ging, dus echt een lid van het eerste uur.

Jarenlang kon je wanneer je de locatie Hoge Linie bezocht, hem daar op het eerste tuintje vinden.
Opa maakte altijd wel een praatje met de passanten die langs zijn tuintje kwamen, zonder een stekje of wat plantjes kwam je niet weg als je opa bezocht. Hij kon niet alleen goed tuinieren maar ook delen. Toen een paar jaar geleden zijn vrouw stierf, was Opa nog meer op de tuin te vinden, “ik ben hier graag en heb hier afleiding” vertelde hij altijd.
Zo nu en dan helpt een andere tuinder als Opa iets niet voor elkaar krijgt. Hij geeft in ruil, de jongeren weer tips en advies. Hij is er een graag gezien en gerespecteerd mens.
De laatste paar jaar werd, wat eerst vanzelfsprekend was, een stuk moeilijker, je wordt ouder en bent dan niet meer zo flexibel, je vergeet dat je de piepers al gepoot hebt, zet er later de bonenstaken bovenop en legt er bonen bij, resultaat: slechte oogst van beiden, verrassende creatie, artistiek zelfs.
Sinds verleden jaar is de wil er wel, maar de kracht niet meer om lekker te spitten en onkruid te verwijderen.
Dat is niet verwonderlijk op deze hoge leeftijd, maar Opa wil beslist nog niet stoppen met zijn tuintje.
2012 blijkt dat het toch echt te zwaar is en Opa besluit (al kost dit veel moeite) om zijn lidmaatschap en tuin op te zeggen. “Ik zwaai af, zal ik maar zeggen”.
Opa bedankt ons hartelijk voor het bezoek en het kerststukje wat we hem aanboden voor zijn jarenlange trouwe lidmaatschap, het staat mooi op tafel, heel erg bedankt!!
Begin januari zal Opa zijn 91ste verjaardag vieren.
We wensen hem voor het nieuwe jaar alle goeds toe en bedanken hem voor alles.
Bij ons vertrek zwaait hij ons uit!!!  Dag Opa, tot ziens.
Zijn antwoord:”nou..tabee dan, kom nog eens aan en… “ de groeten aan de jongens”.

Rabarber forceren
Kweektip van ACD:

Rabarber kun je op verschillende manieren forceren om er eerder van te kunnen eten dan eigenlijk de bedoeling is. De bekendste en leukste manier van forceren is het gebruik van een bleekpot (bv terracotta pot). U zet hem in januari over een rabarberplant heen. Vroeger werd aan de buitenkant van de pot paardenmest of grond gelegd om het proces te versnellen. De rabarber denkt dat het voorjaar aangebroken is en gaat groeien. Doordat er geen licht in de pot kan, worden de bladstelen gebleekt en worden ze zacht en mals. Op een bleekpot hoort een dekseltje om af en toe te kijken of de rabarber al eetbaar is. Je kan natuurlijk ook een emmer over de plant zetten en af en toe kijken.
Zie verder:Tips & Tricks
cropped-08_01.jpg

In memoriam  Herman Bisselink
Door Wilma:

Vrijdag 7 december is Herman Bisselink overleden.
Herman was decennia lid van onze vereniging en was graag bezig op zijn tuin op de Hoge Linie waar hij vaak te vinden was, alleen, of samen met Maria, of de jongens.
Verse groenten, aardbeien, aardappelen, hij zaaide en oogstte, onbespoten en vers, vooral om de smaak ging het Herman, zodat hij na de oogst bij thuiskomst aan de slag kon met zijn andere passie: KOKEN.
Herman was namelijk ook een expert op kookgebied.
Omdat hij jaren geleden door gezondheidsproblemen niet meer verder kon in het arbeidsproces kwam Herman bij huis, daar ging hij niet bij de pakken neer zitten en hij onderzocht wat de mogelijkheden waren en wat hij nog wel kon, zijn liefde voor de duivensport was groot en gaf een mooie invulling van zijn tijd en veel voldoening. Als zijn duiven goed gevlogen hadden en wonnen, was Herman trots, trots op de eer.. zijn duiven, niet met de prijs die er aan verbonden zat, maar enkel de eer.
Herman was met weinig tevreden, belangrijk waren zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Al jong was hij met zijn Maria getrouwd, dit jaar waren ze samen vijftig jaar getrouwd. Een mijlpaal die ze nog samen mochten beleven.
Ook verzorgde Herman de gezamenlijke zaadinkoop voor de leden bij de Firma van de Wal.
In 2010 trad Herman toe tot het bestuur, echter al snel waren er de gezondheidsproblemen, waardoor hij beperkt werd in zijn doen. We hadden afgesproken dat hij in april 2013 zou aftreden als bestuurslid. Zijn gezondheid bleef hem parten spelen. Problemen werden groter en volgden elkaar snel op, als hij ontslagen was uit het ziekenhuis en hoopte op herstel, diende het volgende zich alweer aan. Herman belde me eind augustus, dat hij met pijn in zijn hart de beslissing had genomen om de tuin op de Hoge Linie op te zeggen. Hij had een moeilijke periode achter de rug, zijn benen gaven problemen, ook moest hij eigenlijk een nieuwe heup, maar vanwege zijn gesteldheid wilde men Herman niet onder narcose brengen.
Bij een controle bleek dat het met Herman niet goed ging en hij per direct naar Enschede overgebracht moest worden. Hier kreeg hij drie maanden geleden drie bypasses, zorg en spanning voor allemaal…zou hij het goed doorstaan. Herman maakt het na de laatste zware ingreep naar omstandigheden goed en hij gaat langzaam vooruit. De volgende mijlpaal komt eraan, Herman zal 13 december 70 jaar worden, hij kijkt er naar uit, samen met vrouw, kinderen en kleinkinderen deze dag samen door te brengen. Hij is al bezig met de inkoop en het bereiden van een feestmaal, wat uiteraard door hem verzorgd zal worden.
Dan slaat het noodlot toe, vrijdagavond 7 december laat Herman het leven, thuis te midden van hen die hem zo dierbaar waren. Zijn schoondochter en kleinzoon reanimeren, maar het mag niet zo zijn.
Woensdag 12 december vond te Dieren de crematieplechtigheid plaats.
Wij wensen Maria, kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Van het secretariaat en de penningmeester
Door Peter:

werkTijdens de kerstvakantie is hier op de Hanzeweg niet alleen hard gewerkt aan de website en het sturen van bedankjes aan mensen die iets voor de vereniging hebben betekend afgelopen jaar, maar ook aan allerlei zaken op administratief gebied. Zo zijn alle facturen die in de eerste week van januari de deur uitmoeten gereed, alle huurcontracten van nieuwe tuinders gemaakt, de jaarverslagen en de begroting voorbereid en de financiële zaken afgerond zodat we ons in het nieuwe jaar kunnen concentreren op het nieuwe seizoen dat er aan komt. We kunnen melden dat de vereniging een financieel gezond jaar heeft gehad en dat we op de goede weg zijn naar de door ons allen gewenste financiële situatie die we willen bereiken.
Dit jaar gaan we aan de leden waarvan we een persoonlijk e-mailadres hebben, de nota’s van de tuinhuur en contributie per mail verzenden zodat er flink op papier bespaard wordt en de postbezorgers een stuk minder werk hebben.
We hopen dat leden die hun nota binnenkrijgen, deze meteen zullen voldoen omdat ze hun computer op dat moment toch aan hebben staan. De nota’s zullen rond 5 januari worden verzonden.
De leden waar geen mailadres van bekend is bij het secretariaat, zullen hun nota’s, ouderwets op papier, door de brievenbus krijgen.
Ook zal begin dit jaar zal de kascontrolecommissie uitgenodigd worden om de financiën te bekijken waarna de jaarstukken op de website geplaatst zullen worden.

Tonkin bonenstaken gezamenlijke inkoop
Door Peter:

Het bestuur is benaderd door Paul Delleman met de vraag of het geen goed idee is om gezamenlijk debonenstaken-tonkinstokken-bamboestokken1 inkoop te doen van tonkin bonenstaken.
Zoals iedereen bekend is, is het altijd een beetje een probleem om op pad te gaan en ergens bij een van de winkels in de buurt een stel bamboe bonenstaken te kopen. Vaak staan er niet genoeg op voorraad of de staken zijn per 3 verpakt en er hangt dan een fors prijskaartje aan.
Een prima idee om als vereniging een grootverpakking van honderd stuks in te kopen en die aan de leden aan te bieden voor een euro per stuk zouden we zeggen. Tenslotte zijn we nu in het bezit van een materialenopslag waar plaats is voor een voorraadje bonenstaken.

Graag willen we weten of leden tonkinstokken (lengte 270 cm. Prijs €1,=) van de vereniging willen afnemen zodat we weten of er voldoende belangstelling is voor dit idee en er een voorraadje door de vereniging kan worden aangeschaft. Indien er belangstelling is om binnenkort of later in het seizoen bij de vereniging tonkinstokken te bestellen graag een mailtje naar: info@volkstuindoesburg.nl

Negentigste lid!
Van het secretariaat:

90De laatste tuin die nog uitgegeven is voor het nieuwe seizoen is tuin nummer 19 op de Hoge Linie. Deze gaat bewerkt worden door de heer Ton de Wilde.
Ook heeft het negentigste lid zich kortgeleden aangemeld in de persoon van Afke Kerkhoven!
Afke zal vooral te vinden zijn op de tuin van Laura en Erik Egbers op de Hoge linie.

Aardappel anders
Door Peter:

Deze nieuwsbrief aandacht voor “aardappel anders”Roseval bloem
Er is niets mis met de Frieslander, Eigenheimer of Gloria maar probeer ook eens een tweetal bijzondere aardappelsoorten met elk hun eigen smaak en eigenschappen.
De Vitelotte Noir, ook wel genoemd Truffelaardappel met zijn prachtige paarse kleur of de delicate Roseval die heel geschikt is om een lekkere salade mee te maken maar die ook prima geroosterd kan worden in de oven.

Poot op een stukje van de tuin eens een paar rijtjes van elke soort. Beide soorten zijn verkrijgbaar bij zaadhandel van der Wal uit Hoogeveen. Misschien iets om samen met de tuinbuurman te bestellen wanneer je niet meteen behoefte hebt aan een grote hoeveelheid en het eens wilt uitproberen.
De Roseval heeft nog een ander kenmerk: de bloemen zijn roze wanneer de plant gaat bloeien!

Vitelotte Noir
vitelotte noir aardappelDe aardappel Vitelotte Noir, négresse of zwarte truffelaardappel is een aardappelras van onbekende origine. Al in de negentiende eeuw stond deze aardappel in de catalogi vermeld. Deze aardappel raakte later in de vergetelheid omdat er nieuwere rassen werden ontwikkeld, die een hogere opbrengst per oppervlakte gaven. De laatste jaren is er echter een hernieuwde interesse in “vergeten groenten”, waaronder ook Vitelotte Noir. Deze aardappel is hierdoor weer wat gemakkelijker verkrijgbaar geworden.

Artikelnummer: 7052 bij zaadhandel van der Wal

ROSEVAL
Roseval aardappelFrans ras. Lichtroodschillige aardappel, vroeg tot middelvroeg afrijpend. Ovaalrond met gladde schil. Een zeer vastkokende aardappel met een zeer gewaardeerde smaak. Zeer goede comsumptie kwaliteit. Opvallend geel vlezig. De opbrengst is niet zeer groot. De smaak des te meer. Vatbaar voor phythophtora. Leverbaar eind februari.

Artikelnummer: 7031 bij zaadhandel van der Wal
www.zaadhandelvanderwal.nl

In de rubriek recepten staan bij “aardappel anders” 3 recepten voor Roseval aardappels en 7 receptideeën voor Vitelotte noir.

Opruimen en aanplant punt Ooi
Van het bestuur:

In september vorig jaar heeft de gemeente Doesburg de punt bij de hoofdingang van complex de Ooi vrij gemaakt van struiken en bomen.
Het is de bedoeling dat met een gedeelte van de bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds van Woonservice IJsselland een meidoornhaag zal worden aangeplant aan de buitenzijde van het stuk grond.
De officiële naam van deze haagplant is “Crataegus monogyna” (Eenstijlige meidoorn, zie foto) Deze Meidoorn eenstijlig (Medium)struik werd vroeger veel gebruikt als “prikkeldraad” langs weilanden in de uiterwaarden. Een mooie haag om op deze plek terug te laten komen.
Het binnenterreintje dat zo ontstaat, zal op termijn voor een gedeelte ingezaaid worden met diverse gras en bloemensoorten. Ook zal er nog een aantal struiken of bomen geplant worden waar vogels en insecten door worden aangetrokken.
Het is de bedoeling dat er vanaf half maart gezamenlijk door een aantal leden aan het terrein gewerkt gaat worden. In eerste instantie moeten de restanten van de brandnetels en andere oude begroeiing verwijderd worden en er moet een plantgeul voor de meidoornhaag gegraven worden.
Leden die hier in maart aan mee willen werken kunnen zich alvast opgeven bij info@volkstuindoesburg.nl

Courgette.
Door Peter:

Courgette_paprika_zoetzuurCourgettes, wie heeft ze niet op de tuin en wie heeft niet het probleem dat wanneer de oogsttijd daar is, er veel meer courgettes geoogst worden dan eigenlijk de bedoeling was.
Ze blijven gewoon alsmaar doorgroeien en op een gegeven moment hebben alle familie, vrienden en buren een portie gehad. We willen ook graag van de andere groenten op de tuin genieten en niet alleen maar courgetteroerbakschotel, courgettesoep en courgettesalade eten.
Daarom staat nu in  de rubriek recepten een heerlijk recept voor Courgettes in zoetzuur.
Heb je er teveel op de tuin en kijken vrienden en buren moeilijk wanneer je alweer met die dingen aankomt dan is dit een geweldig lekkere oplossing om ook gedurende de rest van het jaar nog eens Courgette op tafel te kunnen zetten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.