Nieuwsbrief 28 – december 2014

Nieuwe tuinders

van het bestuurrijtje tuiniers

November is de tijd dat leden, die hun tuin niet meer willen of kunnen doen, deze bij het bestuur opzeggen. Ook dit jaar is een aantal tuinen vrijgekomen en de uitgifte aan aspirant-leden is in volle gang. Twee tuinen op de Bolwerken en vier tuinen op de Hoge Linie zijn ondertussen van huurder gewisseld. Op de Bolwerken zijn Jim Williams en Robert Slotboom aan de slag gegaan. Op de Hoge Linie zijn vier tuinen herbezet door Chris van Vooren, Sabien Witjes en Roy Katwijk, Gerrit Schenkel en de familie O’Brian-Braun. Ook op locatie Ooi-Koppenberch zullen binnenkort twee tuinen van huurder wisselen. We willen alle nieuwe huurders veel tuinplezier wensen in het nieuwe seizoen. Fijn dat de oude leden de tuin op tijd hebben opgezegd zodat deze nieuwe leden alvast met één en ander aan de slag kunnen en wanneer de kachel deze winter brandt, alvast plannen kunnen maken voor hun nieuwe tuin. Alle nieuwe mensen van harte welkom bij de vereniging en zoals het bij elke tuinvereniging werkt: vraag vooral aan je buren wanneer je iets niet weet!

December: stil in de moestuin

door Petermoestuin-winter

In de wintertijd is het stil in de moestuin. Tijd om je tuingereedschap weer tiptop in orde te maken en de laatste wintergroentes te oogsten. Zolang het niet vriest, kun je ook fruitbomen planten. Houd alvast beschermende materialen tegen de vorst bij de hand. En verder kun je nu al plannen maken voor het volgend seizoen.

Plannen maken en winterkarweitjes.

Maak een nieuwe planning voor je moestuin voor volgend jaar. Wat wil je gaan zaaien en oogsten? 

Maak je gereedschap schoon, slijp bij met een vijl of slijpsteen, repareer waar nodig, en vet de ijzeren gedeeltes in met gekookte lijnolie. Dit is een milieuvriendelijke olie die je bij een natuurwinkel of drogist kunt kopen. IJzeren delen kun je ook inwrijven met wat zuurvrije vaseline.

Maak je kruiwagen en tuinslang leeg, zet gieters op de kop weg, tap kranen en pompen af en bescherm tegen bevriezing.

Om je bladgewassen in de platte bak te beschermen kun je vliesdoek of noppenfolie gebruiken.

Inspecteer regelmatig de opslag van bewaargroenten en fruit. Is de bewaarplaats niet te vochtig, te warm of bij vorst juist te koud? Zorg ervoor dat je alles regelmatig lucht!

Op internet vind je een schat aan informatie over tuinieren in de moestuin. Ideaal om in te neuzen in de wintertijd!

Asperges; een lange termijn investering.

door de redactie

aspergeloofAsperges zaaien is misschien wel de beste investering die je in een moestuin kunt doen: voor de prijs van een zakje zaad kun je tot wel twintig jaar asperges oogsten. Asperges mogen een exclusieve groente zijn, maar in de tuin zijn ze eigenlijk makkelijk. Je hebt in het begin wat geduld nodig, maar vanaf het vierde jaar is het oogsten, oogsten, oogsten – zonder opnieuw te hoeven zaaien! Je kan asperges zaaien maar ook planten kopen. Wanneer je de planten koopt, weet je zeker dat je mannelijke planten krijgt die meer opbrengst geven. Voor een goed artikel over het zelf zaaien van asperges zie http://www.plantaardig.com/groenteninfo/berichten/aspergeplanten-kweken-door-zaaien/

Standplaats aspergeplanten

Vooral bij witte asperges is de keuze van de grond erg belangrijk. Zij hebben voorkeur voor een lichte, goed doorlatende grond met een hoog humusgehalte en een lage grondwaterstand tijdens de winter. 
Groene asperges hebben minder eisen, doordat zij ondergronds geen witte stengels moeten vormen is het ook niet nodig om ruggen te maken. Ze kunnen ook minder diep geplant worden en aardebermen zijn niet nodig. Bij een zwaardere grondsoort is de teelt van groene asperges dan ook beter.

De grond moet opgewarmd worden en dus heeft een stuk grond in de zon de voorkeur, dit vervroegt tevens de oogst. Asperges vragen ruimte, zowel in de diepte (wortels), de hoogte (loof), als in de breedte (rijafstand). Houdt rekening met de schaduw die de volwassen planten zullen geven.

Grondvoorbereiding

Mocht u geen grondlaag van 80 cm hebben die bewortelbaar is, of een moeilijk doorwortelbare grond bezitten, dan is het aan te raden om een jaar voor het planten tot op 60 – 75 cm diep te spitten. Met diepspitten wordt bedoeld dat je met de spa of spitvork de grond losmaakt, onder droge omstandigheden. Bij de aanleg van een aspergebed is het aan te raden om ruim organische bemesting toe te passen. De planten staan tenslotte wel tien jaar op dezelfde plaats. Gebruik bijvoorbeeld stalmest of compost. Doe dit op het moment van de diepe grondbewerking. 10 liter compost of stalmest per vierkante meter.

Planten van asperges

Asperges worden geplant in maart tot uiterlijk half april, liefst voordat de planten uitlopen. Wacht in die periode de ideale (lees droge) omstandigheden af. Het voordeel van gekochte planten is dat u de aankoop en het uitplanten vrij lang kunt uitstellen. De planten worden bij de plantenkweker bewaard in de koelcel en zijn nog niet aan de groei. Bij zelf gezaaide planten zijn de eerste dagen van april de uiterste plantdatum, daarna zijn de planten al volop in de groei.

Maken van de plantvorenaspergeplantengeulspitvork2_thumb

Planten gebeurt in zelf gemaakte voren. De diepte van de voren is zo diep dat de kop van de plant nog 20-25 cm onder het maaiveld zit. De breedte van de voor is ongeveer 70 cm. De bodem van de voor wordt nog eens los gemaakt met de spitvork. Ondertussen wordt er compost ingewerkt. Daarna wordt de bodem van de voor mooi plat gemaakt. De afstand tussen twee rijen asperges bedraagt minstens 150 cm tot 170 cm.

Plantafstand en plantwijze

Er wordt om de 30 cm een plant gezet, de wortels worden gelijkmatig open gespreid, op een klein grondheuveltje. De groeipunten staan in de lengterichting van de bedden. Hier moet je goed op letten! Anders groeien de aspergestengels later naast de bedden. De wortels worden tot en met de koppen van de plant met een laagje grond tussen de 5 en 10 cm afgedekt. Eerst gebeurt dit voorzichtig, met de hand.aspergesgeplant8_thumb

Het eerste jaar houd je het bed alleen onkruidvrij. Terwijl we dat doen worden de plantvoren gedurende de zomer geleidelijk opgevuld, zodat op het einde van het seizoen de voor helemaal vol is. Enkele stokken duiden aan waar de planten zich bevinden. Wanneer de planten vastzitten, kan de rest van de grond in grotere hoeveelheden, met de schop aangebracht worden. De voor wordt niet helemaal opgevuld.

Eventueel water geven bij droog, schraal weer, wat in april nogal eens voorkomt.

Na het planten

Na het eerste groei-jaar, in november, wordt het afgestorven loof tot aan de basis van de aspergeplanten uitgetrokken en elders vernietigd om aspergevliegen en aspergekevers niet te laten overwinteren.

Het tweede jaar maken we in het voorjaar, begin april, een niet al te grote berm bovenop de aspergerijen van ongeveer 25 cm. Er worden slechts een paar asperges per plant geoogst en dit niet later dan tot half mei. De jonge planten hebben nog niet voldoende reserve om een normale oogstperiode (tot 24 juni) aan te kunnen.

Het derde jaar kunnen we vroeg in het voorjaar de bedden wat los maken en gedeeltelijk afgraven om de grond sneller te doen opwarmen. Zien je de eerste stengels verschijnen, dan maken we de bermen op volle hoogte, dit is zo’n 20 cm boven het maaiveld. Schep de grond naast de rijen uit en leg die op de rijen. De bermhoogte ten opzichte van de naastliggende geulen is dan 35 tot 40 cm geworden. De breedte is 60 cm onderaan en 35 cm bovenaan. Om de opwarming van de bermen te bespoedigen is het opbermen in twee keer aan te raden. Het derde jaar kan geoogst worden tot rond 10 juni, dat betekent dat je dan zo’n vijf weken kan oogsten.

Vanaf het vierde groeijaar en alle volgende jaren kan je oogsten tot de uiterste datum 24 juni.

Na de oogst, en als de aspergestengels in de zomer stevig genoeg zijn, mogen de bermen weer afgegraven worden. Vergeet niet bij het vlak maken van de bermen de rijen met paaltjes te markeren, om in het voorjaar de juiste rijrichting te kennen.

Bemesting

Alleen voor het maken van de bermen en na het afbreken van de bermen kan er bemest worden.

Planten rooien

Het rooien van de aspergeplanten is een flink karwei. De beworteling is stevig en diep. Het is bijna onmogelijk om de plant met alle wortels te rooien.

Stil in de moestuin? Lees de (klein)kinderen voor!

een verhaal ingezonden door Henk Hoogink

voorlezen“Mama, mama”, klinkt een bang stemmetje in de moestuin. Een kleine pissebed, die Bolletje heet, gluurt door een spleet tussen een hoop bakstenen. Het is zijn nieuwe huis waar hij met zijn vader, moeder en heel veel broertjes en zusjes woont. Dat huis heeft vader pissebed ontdekt om daar, met het hele gezin en nog een paar naaktslakken en oorwurmen, de komende winter te gaan wonen. Het huis is lekker koel, vochtig en donker, want daar houden pissebedden van. “Mama, papa”, fluistert Bolletje weer, “er komen mensen door het tuinhek, een man en een jongen. En ik ben een beetje bang!” ………………..

Leuk voor in de decembermaand wanneer Sint weer naar Spanje is vertrokken. Tijd om lekker bij elkaar te zitten en de (klein)kinderen dit leuke verhaal voor te lezen. Het is het verhaal van Bolletje Pissebed speelt natuurlijk op de moestuin en is geschreven door Henk Hoogink.

Wanneer je op deze link klikt, komt het hele verhaal voor. En voor de volledigheid: het loopt goed af!

Paddenstoelen kweken

door Anneke en Pauloesterzwam

Wij houden van rekenen. Rijk rekenen. Zo genieten wij op de markt van de prijs van snijbonen (3 euro per pond, nou, dan hangt er bij ons toch wel voor € 50 aan de staak), pompoenen (2,50 per stuk!) en schorseneren. Zelfs de courgettes hielden dit jaar hun prijs, terwijl zij ons toch wel aardig de oren uitgroeiden.

Wat ons dus minder bevalt is dat we haast iedere week een half pondje champignons moeten kopen. Maar eens even gekeken wat internet te zeggen heeft over ‘zelf paddenstoelen kweken’. Dan komt er van alles naar boven over boomstammetjes, koffiedik en strobalen, en er blijkt in Zeeland ergens een kweker van paddestoelenbroed te zitten. Uiteindelijk bleek het verkrijgen van een vers gezaagde boom het meeste moeite te kosten. (Ja, wij gaan dat natuurlijk niet kopen) Maar toen een vriendin begin van het jaar een berkenboom kwijt wilde, die de schutting dreigde te ontzetten, was ook dat probleem opgelost.

Broed besteld (best duur. Zouden het geen oplichters zijn? Zou het wel werken?), wat na 4 weken keurig bezorgd werd met een briefje ‘Sorry dat het zo lang duurde’, volgens de instructies in de berkenstammetjes aangebracht, en dan: geduld. Want áls de stammetjes doorgroeid raken met paddenstoelenschimmel, dan moet het nog koud en nat weer worden om káns te hebben op de ontwikkeling van een paddenstoel. Dat koud en nat liet dit jaar nogal op zich wachten. Maar op 3 november was het dan zo ver: een oesterzwam. De eerste oesterzwam. Die op 4 november zijn einde heeft gevonden in een omeletje.

Voorlopig kostte hij wel € 40,-. Maar wij hopen op veel broertjes die de gemiddelde prijs fors omlaag gaan brengen.

Anneke en Paul

Instructies voor aanbrengen paddenstoelenbroed

Zorg voor vers gezaagd hout. Als het namelijk een tijdje buiten (in het bos) heeft gelegen, zitten er vaak al allemaal schimmels in, die meestal sterker zijn dan je oesterzwammen. Het hout moet een maand of twee (binnenshuis) besterven, anders heeft de stam nog weerstand tegen de indringende schimmels.

Paddenstoelenbroed wordt geleverd als deuvels (houten staafjes) die doorgroeid zijn met mycelium (paddenstoelenwortels). Je boort gaten in de houten stammen ter grootte van de deuvels, tikt ze er met een hamer in, en dekt ze af met kaarsenwas tegen uitdroging. Wij hebben voor onze 8 stammetjes 200 deuvels gebruikt, wat nogal veel is waarschijnlijk, maar als beginner neem je liever het zekere voor het onzekere.

Dan moet het mycelium de tijd krijgen om door het hout te groeien. Het belangrijkste is dat het hout niet uitdroogt, dus in de schaduw leggen en geregeld gieten. Om makkelijk te kunnen plukken (snijden!) hebben we de stammetjes tegen de herfst rechtop in de grond gezet.

Meer informatie:  http://www.homegreen.nl/  of  http://www.groenetakken.nl/

Tip

door Peter

Wanneer je in de winter de tuin omspit maak dan vooral niet de fout om sneeuw onder te spitten. Eenmaal ondergespit zal het erg lang duren voordat de sneeuw weer gesmolten is. De grond blijft erg lang koud en de planten zullen doordat ze koude voeten blijven houden, niet snel beginnen met groeien in het voorjaar.

Amuse van aspergesoep met kerrie-olie en krokante ham

door Peter

Amuse soep aspergeDeze keer een mooi klein kopje soep om voordat het (kerst)diner op gang komt, de mond vast te verwennen. Serveer in kopjes ter grootte van een koffiekop.

Asperges hoef je niet alleen te serveren met aardappels, ham, boter en eieren. Je kan er ook dit lekkere voorafje mee maken. De amuse staat in de rubriek recepten.

Noteer vast in de Agenda: 21 maart NLdoet

van het secretariaat

Zaterdag 21 maart doet de VVID mee met NLdoet, het initiatief van het Oranjefonds dat vrijwilligers en verenigingen samenbrengt voor het klaren van een klus

De afgelopen editie waren zo’n 325.000 Nederlanders actief bij ruim 8.600 klussen en activiteiten Vele handen maken licht werk. Dus waarom doet je niet mee als groep? Verzamel je familie, collega’s, leden van de (sport)club of klasgenoten en help mee om de graspaden aan de rand van het complex Hoge Linie tussen de Panovenweg en de Linies weer begaanbaar te maken.

Hier op het secretariaat wordt op dit moment alles voorbereid om te zorgen dat we op 21 maart een leuke dag met een mooi resultaat neerzetten. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

 

Gebrek aan lievelingsvoedsel nekt bijen

van de redactiebijen

De achteruitgang van bepaalde bijensoorten hangt ondermeer rechtstreeks samen met de achteruitgang van de bloemen waar ze hun voedsel vandaan halen. Wetenschappers dachten al langer in deze richting, maar Jeroen Scheper, bijenspecialist van het Wageningse Alterra, heeft bewijs gevonden voor deze theorie. Niet alleen neonicotinoïden spelen een belangrijke rol in de bijensterfte maar ook de beschikbaarheid van voedsel speelt een rol ‘Uit het onderzoek kwam bijvoorbeeld naar voren dat soorten die het liefste vlinderbloemigen eten, nu minder voorkomen dan voor 1950’, aldus Scheper.
Dat vlinderbloemigen, zoals klaver, minder voorkomen dan vroeger, was al bekend. Wat het voorkeursvoedsel is van de verschillende bijensoorten, nog niet. Dat laatste leidden de onderzoekers af van het stuifmeel dat aan de bijenpootjes hing die in het museum tentoongesteld zijn. Lees verder op: http://www.volkskrant.nl/binnenland/gebrek-aan-lievelingsvoedsel-nekt-bijen~a3797949/

Druivenstekken aangeboden

van de redactie

In de rubriek vraag en aanbod worden druivenstekken aangeboden

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.