Nieuwsbrief 24 – augustus 2014

Naar aanleiding van de Prokkel

van werkstation Beinum

Veiligheid

Niet alleen solitaire bijen hebben voordeel van de bouw van Hotel Prokkel. Bij de bouw van het insectenhotel bij de locatie van de Volkstuinders Vereniging in Doesburg op de Koppenberch, hebben een aantal werkers van Philadephia Werkstation Beinum zich van hun goede kant laten zien. Het viel iedereen op, dat men met een passende begeleiding, veel in zijn mars heeft. De gemeente Doesburg organiseert een cursus VCA (veiligheid op de werkvloer) voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en toen bleek dat daar nog een aantal plaatsen beschikbaar waren, heeft men geïnformeerd of mensen die meegewerkt hebben aan Hotel Prokkel, geïnteresseerd waren om ook aan deze cursus mee te doen. Deze kans hebben we natuurlijk met twee handen aangegrepen en op dit moment nemen Wesley en Richard deel aan de cursus! Er wordt de komende tijd in de brandweerkazerne van Doesburg een aantal ochtenden zowel theoretisch als praktisch gewerkt en begin september is het examen. Ook voor de cursus omgaan met een bosmaaier, die de gemeente Doesburg in samenwerking met de volkstuindersvereniging organiseert, zijn twee assistenten van Werkstation Beinum aangemeld. Hiermee is maar weer aangetoond dat, wanneer je elkaar op een andere manier leert kennen, veel deuren opengaan.

Tip

Snoeischaar

van de redactie

De jonge loten van de fruitbomen kunnen nu tot op een paar ogen van de hoofdtak teruggesnoeid worden. Bij een jonge boom moeten wel een paar stevige loten blijven zitten, dit worden later hoofdtakken. Als de overtollige takken gesnoeid worden zorgt dit voor meer licht en lucht in de kruin van de boom zodat de vruchten beter kunnen rijpen.

Vakantietijd……op de tuin gaat alles gewoon door.

onkruid
zoek de radijs…….

van het bestuur

Het is warm weer, het heeft een aantal keer hard geregend. Geweldig groeizaam weer dus. Alles schiet de grond uit en groeit als kool. Prachtig zou je zeggen, laat de boel maar groeien, allemaal een goeie oogst! Daar doen we het voor! Helaas is hetgeen wat het hardste groeit het onkruid en dan blijkt dat je niet alleen voor je plezier een tuin hebt, maar dat er ook verplichtingen om de hoek komen kijken. Ook al ben je druk, of op vakantie, de verantwoordelijkheid om je tuin op orde en onkruidvrij te houden zodat de buren er geen last van hebben, vraagt deze tijd een extra inspanning. Hier op het secretariaat komen regelmatig klachten binnen. We vragen dan ook aan alle leden om de tuinen goed op orde te houden. We weten dat wanneer je net een hele dag op je tuin aan de gang bent geweest en de boel netjes aan de kant hebt, het niet leuk is om twee dagen later weer alles te moeten doen omdat het warm is en heeft geregend, maar het hoort nu eenmaal bij het hebben van een volkstuin. Misschien dat men in plaats van bij ons aan de bel te trekken wanneer het te laat is, elkaar vriendelijk kan aanspreken op de verantwoordelijkheid die je als lid van de vereniging ten opzichte van de andere leden hebt. Neemt natuurlijk niet weg dat men gewoon in eerste instantie allemaal zijn eigen tuin lekker op orde houdt. Ons advies is te zorgen dat er iemand is, die de zaken waar kan nemen wanneer je ziek bent of op vakantie.

Spreeuw en zwaluw verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes neonicotinoïde

van de redactie 

Boerenzwaluw_2014_6_21_Biesbosch_Braspenning_juveniel_prikkeldraad_AlbertdeJong1
Boerenzwaluw

Een populair gif dat in de landbouw wordt gebruikt tegen insecten, blijkt ook voor veel vogelsoorten fataal te zijn. Dat schrijven Nederlandse onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Vogelbescherming Nederland is geschrokken en wil dat het middel Imidacloprid per direct wordt verboden. Biologen van de Radboud Universiteit en Sovon Vogelonderzoek vonden een relatie tussen de vogelstand en de hoeveelheid Imidacloprid in het oppervlaktewater. Waar veel van het gif in het water zit, blijken ook aanzienlijk minder vogels te leven.

OverschredenDe onderzoekers bekeken de stand van insectenetende vogels als de spreeuw, de veldleeuwerik, de boerenzwaluw, de ringmus en elf andere vogelsoorten. Alle soorten lijden onder de aanwezigheid van Imidacloprid in de natuur, dat sinds 1995 in Nederland is toegestaan. Op plekken waar meer dan 20 nanogram per liter van het gif in het oppervlaktewater zit, nam het aantal vogels volgens de onderzoekers met gemiddeld 3,5 procent per jaar af. Dat komt waarschijnlijk doordat de vogels niet genoeg te eten kunnen vinden of door het eten van vergiftigde insecten. Of een combinatie van beide. Overigens wordt die norm van 20 nanogram per liter in veel gebieden in Nederland overschreden, zeggen Sovon Vogelonderzoek en de Vogelbescherming. Hoe meer gif in het water, hoe groter de afname van de vogelstand, aldus de onderzoekers.

Andere verklaring? Onderzoeker Hans de Kroon van de Radboud Universiteit stelt dat er zeer grondig is gekeken naar andere mogelijke factoren die de achteruitgang kunnen verklaren. Ook al zullen andere factoren wellicht een rol spelen, uit de onderzoeksgegevens blijkt volgens hem duidelijk dat het gebruik van Imidacloprid het meest bijdraagt aan de afname van de vogelstand. De Vogelbescherming wil dat de politiek direct ingrijpt. Volgens de organisatie hebben de vogels op het boerenland het sowieso al moeilijk: sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is hun aantal met 60 procent gedaald. “Nu blijkt die achteruitgang in gebieden waar hoge concentraties Imidacloprid in het water zitten nóg groter.” Imidacloprid behoort tot de groep neonicotinoïden. De Vogelbescherming wil dat uit voorzorg ook andere bestrijdingsmiddelen met neonicotinoïden uit voorzorg tijdelijk worden verboden.

Bijensterfte. Imidacloprid werd al verantwoordelijk gehouden voor de massale bijensterfte van de afgelopen jaren. Daarom heeft de EU het gif tijdelijk verboden voor planten die aantrekkelijk zijn voor bijen. Over twee jaar wordt gekeken wat voor effect dat heeft op de bijenstand. Het ministerie van Economische Zaken zegt in een reactie dat de resultaten van het onderzoek onmiddellijk zijn voorgelegd aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Dat is de bevoegde instantie. Europa. Staatssecretaris Dijksma zal het nieuwe onderzoek ook in Brussel aankaarten op een bijeenkomst van haar Europese collega-bewindslieden. Het ministerie benadrukt dat in Europees verband eerder al beperkingen zijn aangebracht in het gebruik van Imidacloprid en dat dat is gebeurd op aandringen van Dijksma. Voor meer informatie volg deze link. https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/neonicotino%C3%AFden-zorgen-voor-afname-onder-instectenetende-zangvogels.

Groenbemesting

Borage-Komkommerkruid
Borage-Komkommerkruid

van de redactie

Het is weer augustus en nadat de oogst is gedaan, zijn er vaak stukken van de tuin die niet meer voor een nateelt gebruikt worden. Ditmaal aandacht voor groenbemesters die goed als nateelt gebruikt kunnen worden. Op de website “Diana’s mooie moestuin” is een en ander zonder teveel technische uitweidingen gepubliceerd. Hier volgt een verkorte versie. Naast de “gewone” mestsoorten zoals de bekende kunstmestsoorten, patentkali, bloedmeel, beendermeel, etc. wordt ook wel eens gesproken over “groenbemesting”. Groenbemesters zijn gewassen die we telen, niet voor consumptie, maar voor hun bodemverbeterende en mesttoevoegende eigenschappen. Het zijn gewassen die we direct onder kunnen spitten of kunnen oogsten en dan de composthoop ermee kunnen vullen. Wat levert het gebruik van groenbemesters op? Humus; door het onderspitten van de gewassen voeg je organisch materiaal aan de bodem toe (en dat levert dan weer licht en lucht in de bodem op, een gezondere bodem met veel “leven”, etc. Het houdt voedingsstoffen vast: de soorten die je in de nazomer zaait nemen in de winter de voedingsstoffen op die anders vaak door regen uit de bodem worden uitgespoeld. Bij het onderspitten in het vroege voorjaar komen deze voedingsstoffen weer vrij in de bodem. Sterker nog; sommige soorten groenbemesters wortelen zeer diep en kunnen zo uit de onderlaag voedingsstoffen opnemen die dan vervolgens bij het onderspitten in de bovenlaag weer vrijkomen.

Bescherming van de grond. Door de bedekking voorkomt de groenbemester aantasting van de bodem; het weert onkruid, voorkomt uitspoeling door regen, voorkomt verwaaien van zanddeeltjes en gronddeeltjes en daardoor erosie. Het voorkomt het “dichtslaan” van de grond bij hevige regenval. Het verbetert door de worteling de afwatering (de diepwortelende soorten)

Vastleggen stikstof Sommige groenbemesters kunnen door bacteriën stikstof vastleggen uit de lucht en die aan de bodem beschikbaar stellen (vlinderbloemigen staan hierom bekend).

Calendula-Goudsbloem
Calendula-Goudsbloem

Bodemontsmetting: Sommige groenbemesters hebben een bodemontsmettende werking zoals Tagetes, Tropaeolum en Calendula 

Cursus het gras te lijf met bosmaaier en zeis

van de educatieve afdeling

Iedereen die werkt in het groen krijgt ermee te maken. Gras. Dat groene spul dat een mooi tapijtje kan maken, prachtig kan bloeien, en vooral … de hele zomer blijft groeien. Maaien kan een tijdrovende verplichting worden, maar ook een prettige bezigheid. Je kunt er zelfs je vak van maken. En het werkt beter als je iets weet van veiligheid en techniek. Volkstuinvereniging In Doesburg (VVID) organiseert samen met gemeente Doesburg cursussen bosmaaier en zeis.

Aan de orde komen:

bosm-maaiendBosmaaier: Juist gebruik, veilig gebruik, werkhouding en techniek, inzet garnituren, onderhoud van de machine en verhelpen van storingen. Na afloop van de cursus ben je ARBO-gecertificeerd.

Zeis: Onderhoud, haren, aanzetten, werktechniek, ergonomie, veel gemaakte fouten, voor- en nadelen. En natuurlijk praktijkoefeningen.

Er zijn nog plaatsen beschikbaar, de cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft. Wanneer je nog niet aangemeld bent, grijp je kans! Inschrijven is tot 10 augustus mogelijk. De cursussen bestaan elk uit twee dagdelen; 1 dagdeel eind augustus en 1 dagdeel eind september. In de tussentijd kun je het geleerde in de praktijk oefenen. Wanneer je beide cursussen wilt volgen moet je daarvoor dus twee hele dagen uittrekken. De kosten bedragen € 15,- per cursus. Iedereen die belangstelling heeft kan zich opgeven bij VVID via info@volkstuindoesburg.nl. U krijgt dan een inschrijfformulier toegezonden. Nadere inlichtingen bij Anneke Verweel 06-24169449

Sorbetijs zelf makencassissorbet

door Peter

Op het moment dat ik dit artikeltje schrijf is het te warm om naar de tuin te gaan, vanavond om een uur of acht is het pas tijd om de plantjes water te geven. Buiten is het warmer dan binnen dus maar in de keuken aan de slag met lekker fris sorbetijs. Sorbetijs is simpel zelf te maken met verse of diepvries vruchten. Het ijs is licht verteerbaar en niet alleen lekker als dessert, maar ook als verfrissend tussendoortje. Voor een extra feestelijk tintje kun je het ijs maken met wijn. De receptuur staat op de pagina recepten.

Tweejarigen

van de redactie

StokroosHet is nu de tijd om tweejarige planten te zaaien. Tweejarige planten overwinteren de eerstvolgende winter met hun bladrozet en bloeien pas het volgende jaar. Na de bloei sterven de meeste soorten af, soms leven ze langer. Enkele bekende tweejarige planten zijn Judaspenning, Muurbloem, Stokroos, Digitalis, Scharlei, Verbascum, Vergeet-mij-niet en Campanula medium Stokrozen worden meestal als tweejarige planten gekweekt maar gaan gelukkig meestal drie tot vier jaar mee.

Aardbeien

van de redactieaardbeien-vermeerderen-stekken-uitlopers

Wil je een nieuw veldje aardbeien aanleggen, dan is augustus daar de beste tijd voor! Je kunt plantjes kopen, maar als je al aardbeien hebt staan kun je ze ook eenvoudig zelf stekken. Vanaf augustus hebben de jonge plantjes voldoende tijd om te wortelen en zullen ze komend jaar al hun eerste vruchten geven. Nog een jaar later zijn ze volop in productie, zodat je dan een flinke oogst mag verwachten. De jonge scheuten van aardbeien dien je dus voor half augustus uit te planten. Neem uitlopers van de sterkste planten die veel vruchten geven. De plantjes die het dichtst bij de moederplant zitten zijn het sterkst. Dat zijn de beste exemplaren om uit te planten. Het beste kan je de uitlopers van aardbeien uitplanten op rijen om nadien, wanneer ze wat groter zijn, uit te planten op de definitieve standplaats.

Tuinieren met PET-flessen

door Peter

verticale tuinVerticaal tuinieren is een slimme oplossing voor wanneer je weinig ruimte hebt voor een tuin of voor potten en bakken. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de verticale ruimte. Het Braziliaanse ontwerpbureau Rosenbaum bedacht een oplossing voor mensen in de favela’s zodat ze toch wat verse groenten en kruiden kunnen kweken. Dat het er in de favela’s van Braziliaanse steden niet zo netjes bij ligt dan op de foto getoond weten we allemaal, maar het is een prachtig idee. Een Doesburgs binnenplaatsje of schuurmuurtje is natuurlijk ook leuk aan te kleden. Wil je aan de slag met dit mooie idee hier de link met instructie erbij op hun website. Portugees is niet mijn sterkste kant maar met Google translate kom je een eind, de foto’s en tekeningetjes spreken voor zich.

3 gedachten over “Nieuwsbrief 24 – augustus 2014

 • 30 juli 2014 om 21:48
  Permalink

  Weer een hardstikke leuke nieuwsbrief, dank!
  Het maaien schiet er echt bij in op De Hoge Linie heb ik gemerkt. Is het idee om toch de gemeente te vragen om daar te maaien? Of is het een geldkwestie? Oftoch een nieuwe goede grasmaaier, zodat degenenen die die deden er makkelijkermee aan de slag kunnen? Misschien mogen ze de machine stallen bij de bijentuin? Is maar een idee.

  Beantwoorden
 • 31 juli 2014 om 12:31
  Permalink

  Fijne nieuwsbrief weer en lekkere info (ijs!)en minder lekker (neonicotinoïden).
  Het is al eerder in een vorige nieuwsbrief ter sprake gekomen dat regulier zaaigoed en planten voor de moestuin ook met die troep wordt behandeld. Voor mij is overwegen om over te gaan op uitsluitend biologisch zaaigoed en planten niet meer aan de orde. Gewoon doen!

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.