Nieuwsbrief 19 maart 2014

 Aardbeiplanten

aardbeienNu Koning Winter zich nog verdacht rustig houdt, begint het bij veel mensen alweer te kriebelen om de tuin in te gaan. Zomerkoning moet het worden! Hier op de redactie begon Peter een beetje te balen van alle een beetje kleurloze foto’s die de laatste nieuwsbrieven zijn geplaatst. Zuurkool en witte bonen, mest en degelijke zien er niet echt vrolijk uit. Het wordt weer eens tijd voor wat anders. Een kleurige foto moest het zijn. Zo eentje waar het water je bij in de mond loopt! Nou, hier is hij dan. Wat betreft de aardbeiplanten raden we je aan om nog even geduld te hebben. Vooral als je de planten buiten in de grond wilt zetten. Een vorstperiode in februari/begin maart is nog goed mogelijk en jonge aardbeiplanten zitten daar niet op te wachten.

Hoe verzorg je de planten de komende maanden?

Zoals je al kon lezen, zouden we de planten in de groentetuin nog even met rust laten. Ben je echt niet meer te houden? Dan kun je natuurlijk alvast beginnen met:

– het verwijderen van het onkruid tussen de planten

– het afknippen en verwijderen van de uitlopers

Vanaf half maart met:

– het afknippen van het dode blad

– de eerste bemestingen

Als de winter nu de komende weken toch nog om de hoek komt kijken, zorg dan dat de grond in je tuin of in de bakken niet te droog is. Mocht er nog strenge vorst komen, dek dan de planten af met acryldoek of plastic. Acryldoek kunt je trouwens ook gebruiken om de oogst te vervroegen.

Goed nieuws over de Prokkel

kikkirvan Wilma en Peter

Inladen (Medium)De voorbereidingen van “Hotel Prokkel” liggen op schema en we kunnen melden dat het idee om een Prokkel te organiseren ook aanslaat bij de Welkoop in Toldijk. Op onze vrije vrijdagmiddag zijn we naar Toldijk gegaan en hebben een gesprek gehad met Peter Weenk van de Welkoop. Peter was onmiddellijk geïnteresseerd in het idee om mensen met een verstandelijke beperking en mensen zonder, elkaar op een bijzondere manier te laten ontmoeten.

Welkoop Toldijk heeft dan ook het materiaal ter beschikking gesteld waar het frame van “Hotel Prokkel” mee in elkaar gezet zal worden. Allemaal mooi tuinhout en palen om een frame te maken dat nog heel wat jaren mee kan.

Bedankt voor de spullen(Medium)Peter is dan ook met een ploegje werkers van Philadelphia  in de bedrijfsbus van Werkstation Beinum gestapt en ze zijn naar Toldijk gereden om de spullen in ontvangst te nemen. Alles is ingeladen  en het hout  is in het magazijn van Werkstation Beinum neergezet om verder bewerkt te worden. Straks is Doesburg niet alleen gastvrij voor toeristen, maar vanaf 6 juni kunnen insecten ook terecht in hun eigen “Hotel Prokkel”. Mooi hoe zoiets tot stand kan komen; een paar mensen van verschillende pluimage die de koppen bij elkaar steken voor een leuk idee en veel beperkte en niet beperkte handjes die het werk licht maken. De participatiesamenleving in het klein. Wie zullen we vragen om het hotel officieel te openen?

 Museumtuin ’t Olde Ras.

van het bestuur

Aron Aalderink en Tessa Brouwer zijn de nieuwe beheerders van museumtuin ’t Olde Ras in Doesburg.museumtuin overdracht Ze zullen het werk dat Bennie Giessen en al zijn vrijwilligers de afgelopen 22 jaar hebben gedaan voortzetten In de toekomst willen Aron en Tessa een aantal functies aan de museumtuin toevoegen zoals een theehuis, het organiseren van workshops en het geven van voorlichting aan een ieder die dat wil. Ook willen zij meer gaan samenwerken met verschillende verenigingen en organisaties. Het is de bedoeling dat ook mensen met een beperking een plekje kunnen krijgen bij de museumtuin.We willen Tessa en Aron veel succes wensen voor de toekomst

Foto: Doesburg Direct

 Nieuwe leden

van het secretariaat1-31kopie

Op 15 februari is de tuin Bolwerken 17-b opnieuw door het bestuur uitgegeven.  Helaas was Marianne Nansink door ziekte genoodzaakt haar tuin op te geven. Omdat het al bijna maart is, zijn we zo snel mogelijk met mevrouw Ilke Morssinkhof naar de tuin gegaan om te kijken of ze deze tuin een goeie plek voor haar zou zijn.

Ilke was meteen enthousiast en het huurcontract werd ter plekke getekend. We willen Ilke van harte welkom heten bij de vereniging. We zijn er zeker van dat wanneer Ilke raad of advies nodig heeft ze die altijd bij haar medetuinders op de Bolwerken kan krijgen.

 Kascontrolecommissie en jaarverslagencropped-verzekering-blog-geld1

In maart zullen de leden van de kascontrolecommissie bij ons thuis worden uitgenodigd voor de controle van de financiën van het afgelopen boekjaar. Aan de hand van de bevindingen zal daarna het financieel jaarverslag worden opgemaakt. We verwachten begin april een algemene jaarvergadering te beleggen waarin onder andere dit onderwerp aan de orde zal komen.

 Tips

Tip 1: Het kan nog net! De pruim, kers en abrikoos behoren tot de steenvruchten. Deze soorten mogen in het voorjaar of na de oogst gesnoeid worden. Grote snoeiwonden kunt u behandelen met een wondafdekmiddel zodat er geen schimmelinfecties zoals loodglans optreden. Is de boom aangetast door loodglans dan kan een gezonde boom in een paar jaar tijd helemaal afsterven. Haal dode en kruisende takken weg en snoei ook zoveel mogelijk de dunne takjes. De overgebleven takken zullen beter vruchten dragen.

Tip 2: Snoeien doet groeien luidt een bekende spreuk. Deze spreuk is niet zomaar uit de luchtsnoeien gegrepen. Als een boom of heester rigoureus gesnoeid wordt zal deze reageren door stevig te gaan groeien. Bij bomen komen op zo’n moment de slapende knoppen weer tot leven. Er komen vooral bij de gesnoeide plaatsen sterk groeiende ijle scheuten tevoorschijn. Deze scheuten groeien recht naar boven en verstoren de vorm van de boom of heester. Voor een goede hergroei van de plant is het van belang dat deze zogenaamde waterloten zo snel mogelijk weer gesnoeid worden.

Tip 3: Henk Hoogink stuurde de Vogelbescherming logonieuwsbrief van de vogelbescherming naar de redactie. In deze nieuwsbrief een aantal tips om met puinafval, keien, stoeptegels, klinkers en dakpannen fraaie stapelmuurtjes te maken. Door de stenen los op elkaar te leggen, ontstaan er openingen en holtes: schuilplaatsen voor kleine diertjes en insecten. Ook kunnen hierin planten gaan wortelen. Zo creëer je een uniek eigen stukje natuur. Een stapelmuurtje brengt ook hoogte in de tuin. En het kan kan prima gebruikt worden als afscheiding van een verhoogde border. De nieuwsbrief van de vogelbescherming is met deze link te bekijken.

 De moestuin in maart

van de redactie

De lente komt er aan. De vorst gaat langzaam uit de grond voor zover het al gevroren heeft en het warmt voorzichtig op. Na een poos binnen te hebben gezeten kriebelt het weer, er staat weer een hoop te gebeuren. Zoals het zaaien van aardbeien of veldsla. Elke tuinder kan zijn handen weer uit de mouwen steken in de maand maart.

Onkruid verwijderen

Ook in begin maart is het opruimen van de moestuin een belangrijk aandachtspunt. De laatste plantresten zoals een restantje prei of boerenkool moeten worden verwijderd. Vergeet ook niet het onkruid grondig te verwijderen, ook in de gangpaden, zodat de lente in je moestuin kan beginnen.

Doordat de maanden januari en februari koud zijn geweest, zal de grond dat ook zijn. Je kunt een tunneltje plaatsen zodat de grond een beetje verwarmd wordt. Want te koude grond zorgt er voor dat de zaden minder vlug zullen kiemen. Voordat je wilt gaan zaaien, doe je er verstandig aan om de plekken waar dat gaat gebeuren eerst om te spitten. Dit tegen de onkruidvorming.

Bodemtemperatuur

thermometerJe kunt het probleem wetenschappelijk benaderen en een bodemthermometer aanschaffen, 2 x per dag de temperatuur meten, een gemiddelde berekenen en een tabel raadplegen met minimale kiemtemperatuur per soort.

Maar er is ook een simpele ouderwetse methode: gebruik je voorarm, zoals wanneer je de temperatuur van een babybadje controleert en als het te koud voelt, betekent het dat het te vroeg is.

Weinig zaden zullen kiemen als de temperatuur lager is dan 5 graden, maar de meeste zullen veel vlotter kiemen als de temperatuur een stuk hoger ligt.

De grond in de moestuin

De grond in de moestuin moet regelmatig gevoed worden. Dit moet gebeuren in de maximaal 40 cm diepe, vruchtbare, bovenste grondlaag waarin het wortelleven zich afspeelt.  Onder die laag zit steriele grond waar de planten niets aan hebben.
De vruchtbare laag moet het liefst rul en kruimelig zijn, waardoor de lucht en het water in de grond kunnen doordringen. Het bodemleven en de wortels hebben water en lucht nodig. Het bodemleven heeft lucht nodig om te voorkomen dat er stinkende rottingsprocessen op gang komen.

Bemesten

Anorganische of kunstmeststoffen zijn chemische producten die de planten een snelle, sterke groeistoot geven. Organische of biologische meststoffen komen langzaam vrij en werken daardoor ook langdurig. Bemesting op z’n tijd doet de meeste tuinen goed. Er zijn grofweg drie soorten mest: organische mest, natuurlijke meststoffen (als aanvulling op organische mest) en kunstmest.
Wanneer je rekening wilt houden met het milieu, dan is organische mest (gemaakt van compost of dierlijke mest) de beste keuze. Organische mest maakt namelijk nuttig gebruik van reststoffen. Daarnaast is het een goede bodemverbeteraar. Organische mest verbetert niet alleen de hoeveelheid voedingsstoffen maar ook de structuur van de bodem. Dat houdt het bodemleven gezond en maakt planten beter bestand tegen schadelijke bacteriën en schimmels. Bovendien kan de bodem dan beter regenwater vasthouden, waardoor het besproeien van de tuin met regenwater minder vaak nodig is.

Compost7271-compost

Compost kun je het best door het bovenste grondlaagje mengen. Hierdoor wordt de grond losser. Dat helpt de plantenwortels bij het opnemen van de voedingsstoffen. Voor zware grond (kleigrond) is het najaar de beste periode; voor overige grondsoorten is het voorjaar een goede tijd.

 Beleef de linies

van het bestuur

hoge linieHet bestuur is op maandag 24 februari uitgenodigd om het resultaat van het structuurplan “Beleef de Linies”en de deelprojecten samen met de ontwerpers en andere deskundigen te bespreken voordat de gemeenteraad het officieel behandelt. Onderaan dit artikel de link naar de website van de gemeente waar alle plannen te vinden zijn

Het concept-plan is in eerste instantie op 12 februari behandeld door de commissie VROM. In deze commissievergadering is uitgesproken dat het de algemene wens is dat, indien de VVID met een locatie zou moeten verhuizen, dit op een dergelijke manier moet gebeuren zodat de volkstuinders een goede plek terugkrijgen. Op donderdag 27 februari is het plan aan de gemeenteraad behandeld.

Uit de opzet van het structuurplan valt verder op te maken dat indien begonnen wordt met de uitvoering van de deelplannen op de Hoge Linie, het eerst zaak is dat de VVID verhuist met de locatie, omdat er eerst natuurontwikkeling moet plaatsvinden voordat er iets op de Hoge Linie kan gebeuren. Het bestuur zal natuurlijk de vinger aan de pols houden maar we verwachten niet dat er op korte termijn iets gaat veranderen voor de locatie Hoge Linie.

http://www.doesburg.nl/Wonen_en_leven/Bouwen_en_wonen/Ruimtelijke_ontwikkelingen/Beter_beleefbare_Linies

 Bonen drogen of zouten

Gedroogde bonenwitte-bonen

Deze periode is er weinig te oogsten op de tuin, daarom als vervolg op het artikeltje van vorige maand over zuurkool, deze maal een stukje over het drogen en zouten van bonen. Ook bewaargroenten die dan de wintertijd op het menu gezet kunnen worden.

Aan het einde van het bonenseizoen blijven er vaak bonen aan de de planten zitten. Prima pootgoed voor het volgende jaar en als je genoeg hebt, kan je ze bijvoorbeeld drogen. Je kan natuurlijk ook speciaal voor de gelegenheid wat bonen planten.

Als het weer het toelaat laat je de bonen drogen op je tuin. Is het erg nat dan haal je de bonen uit de tuin en hang je ze bijvoorbeeld onder een afdakje te drogen. wanneer de bonen goed droog zijn, kun je gaan doppen. Vries de bonen minimaal 24 uur in. Hiermee dood je ongedierte dat misschien is achtergebleven. Bewaar de bonen op een droge donkere plaats. Voor een recept witte bonen in tomatensaus zie rubriek recepten

Gezouten bonen

Nog een groente die zowat niet meer gegeten wordt maar die een prima bewaargroente is, zijn snijbonen in het zout.

Recept:
– 5 kg snijbonen
– 2 kg grof zeezout
Werkwijze: De bonen wassen en rangen. Ze droogdeppen en in de snijbonenmolen versnipperen. Een inmaakpot met heet sodawater uitschrobben en met kokend water omspoelen.
De pot omgekeerd op een schone, gestreken droogdoek zetten. Een doek van kaasdoek uitkoken en, nog vochtig, ernaast op de droogdoek leggen. De uitgelekte pot omkeren. Onderin een dun laagje zout scheppen, daarop een laagje gesneden bonen. En dan zo in lagen verder. De lagen steeds stevig aandrukken. De bovenste laag bestaat uit zout. De pot met de vochtige uitgekookte doek afdekken en 2 à 3 dagen laten slinken. De pot eventueel dan nog verder vullen met meer bonen en zout. Bovenop weer een schone uitgekookte doek leggen met daarop een plankje of bordje verzwaard door een steen. De gezouten bonen 2 à 3 maanden koel wegzetten voordat je ze gebruikt. Gebruik: De bonen uit de pot halen en 3 x wassen in ruim koud water. Ze in kokend water 15 minuten voorkoken, het water afgieten. Maak er bijvoorbeeld een stamppot blote billen in het gras van. Zie rubriek recepten

 Zaaikalender in maart

Groente  zaai periode 
Lente andijvie maart
Bloemkool febr-maart
Broccoli maart-juni
Chinese kool maart-juli
Rapen maart-aug
Knolselderij maart-april
Peterselie maart-juni
Koolrabi febr-juni
Prei jan-april
Raapstelen febr-april
Radijzen febr-aug
Rode kool maart-mei
Kropsla febr-aug
Spruiten febr-april
Wortelen febr-aug
Witte kool febr-maart

 cropped-bonenstaken-tonkinstokken-bamboestokken1.jpgTot slot: Tonkinstokken

Tot eind maart is het nog mogelijk om tonkinstokken (270 cm.) via de vereniging te bestellen. Kosten € 1,= per stuk. Bestellen kan via info@volkstuindoesburg.nl of via 0313-475603.

Uitlevering begin mei.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.