Nieuwsbrief 1 September 2012

Volkstuinders Vereniging in Doesburg 

Lief en leed

Binnen een vereniging als de onze gebeurt behalve tuinieren natuurlijk nog veel meer.
Zo zijn er dit jaar leden die hun 50-jarig huwelijk mochten vieren maar ook leden die met ziekte te kampen kregen. Wanneer het bestuur op de hoogte was van dergelijke gebeurtenissen is daar namens de leden van de vereniging aandacht aan besteed.
Eén gebeurtenis willen we met name noemen en extra aandacht aan besteden. Dit is de ziekte en het overlijden van Henk Hartemink op woensdag 22 augustus j.l. Henk was  de steun en toeverlaat van het bestuur en vele leden op de Hoge Linie.
Bij Henk is in mei leverkanker in een gevorderd stadium geconstateerd.
De reactie bij iedereen was er een van ongeloof en schrik: – Hoe is het mogelijk dat zo’n vitale sterke vent dit treft op zijn 72e jaar? – Wie had dat verwacht? – Hij is altijd buiten in de weer en niets is hem te veel om te regelen op de locatie. – Elke dag ’s morgens op zijn tuin een soort open huis en altijd ging je weg met plantjes en stekjes. – Eerlijk en recht door zee, iedereen hetzelfde. – Op de man af. – Ging niet voor werk aan de kant en pakte alles aan. – Henk had vier dingen die hij belangrijk vond,  zijn vrouw en (klein) kinderen, zijn tuin, zijn auto en zijn sigaar!
We willen Ginie, zijn kinderen, kleinkinderen en familie dan ook veel sterkte wensen in deze moeilijke dagen.
Zijn adviezen, inzet en ook zijn humor zal enorm gemist worden.
We weten zeker dat we nog vaak aan hem zullen denken.

Seizoen

Zoals iedereen zijn we op onze tuin dit jaar moeilijk van start gegaan en vroegen onszelf soms af of het wel een goed jaar zou worden. Veel nattigheid en koude nachten maakten dat de spullen niet lekker wilden opkomen en groeien.
Door de kou en regen waren er weinig bijen en hommels actief maar slakken waren er des te meer. Heel wat plantjes staken hun kop boven de grond en werden meteen soldaat gemaakt. Bij ons op de tuin is verschillende malen opnieuw gezaaid en geplant. De uienvlieg had zijn eitjes gelegd en de eerste oogst uien ging eraan en voordat er bonen aan de staken groeiden…..Gelukkig hoorde Max van ons probleem en op een morgen lag er een zakje pootuien in onze brievenbus!
Helaas heeft de vorst van 5 mei heeft veel fruitbloesem laten bevriezen en er zijn maar weinig tuinders die op dit moment een boom vol met peren of appels hebben. Hetzelfde gold voor een groot aantal andere fruitbomen waar de oogst dit jaar erg mager was.
Maar nu we op het seizoen terugkijken en aan het oogsten zijn, is het allemaal toch nog reuze meegevallen. Familie, buren en bekenden delen ruim mee in de oogst.
Maar we zouden geen goede tuinders zijn wanneer we nu niet zouden klagen over het warme weer dat we vorige week hadden……

30 jaar eten van eigen tuin

Na de jaarvergadering van april 2012 is het bestuur aan de slag gegaan met een sponsorwervingsactie in het kader van het 30-jarig bestaan. Diverse instellingen, fondsen en bedrijven zijn door het bestuur benaderd.
Enige tientallen brieven zijn de deur uitgegaan. Tegelijk is een publiciteitscampagne gestart om onze vereniging op de kaart te zetten.
Met name in het magazine “WIJ”, het kwartaalblad van Woonservice IJsselland en de Gelderlander werd op een positieve manier over onze vereniging geschreven.
De bedoeling van dit alles is om een machine- en materialenopslag te realiseren waar alle gereedschappen, machines en spullen van de VVID een droge en veilige plek hebben.
Ook is er apparatuur aan vervanging toe of niet aanwezig. Het zou fijn zijn wanneer we deze spullen nieuw aan kunnen schaffen.
Een plan met een stevige ambitie dat veel werk en inzet vraagt.
We kunnen op dit moment vertellen dat de materialenopslag begin volgend seizoen gereed zal zijn met dank aan de Gestichten van Weldadigheid.
De omgevingsvergunning voor de opslag is verleend en waarschijnlijk op 12 oktober, wanneer er geen bezwaren ingediend worden, van kracht worden.
Ook voor de aanschaf van twee bosmaaiers, motormaaiers en ander materiaal zijn we een eind op streek.
Uit het Leefbaarheidsfonds van Woonservice IJsselland hebben we een bijdrage ontvangen en kunnen we de eerste start maken.
Ook bij de actie “Bankieren van Hart tot Hart” van de Rabobank is een aanvraag ingediend. De meesten van jullie hebben ondertussen voor het idee gestemd op de website “Van Hart tot Hart” Met name Wilma is bezig geweest om zoveel mogelijk stemmen te trekken via ongelofelijk veel mailberichten door het hele land. We willen alle stemmers van harte bedanken.
Medio november hopen we definitief meer te weten, maar we hebben goede hoop op een bijdrage.
Een bijkomend effect van alle publiciteit is dat er verschillende aspirant leden zijn die zich hebben aangemeld voor een volkstuin.
Op dit moment hebben we een wachtlijst voor 14 tuinen.

Gemeente Doesburg

Met de gemeente Doesburg zijn verschillende positieve gesprekken geweest.
Als eerste heeft men de huurovereenkomst aangepast voor de locatie Ooi en een tweetal stukken grond aan de overeenkomst toegevoegd. Voor deze grond hoeft geen erfpacht betaald te worden mits de vereniging deze niet gebruikt als volkstuin.
De tuinders van de Ooi zijn een aantal keren op zaterdagmorgen aan de slag geweest om alle rommel en begroeiing die in de loop der jaren was ontstaan te verwijderen van het terrein. Ook een aantal struiken en boompjes die niet thuishoren in het landschap zijn verwijderd. Op dit moment is een redelijk vlak terrein ontstaan waar in het najaar een aantal hoogstamfruitbomen zullen worden aangeplant door een vijftal tuinders die zich hiervoor hebben aangemeld.
De bodem onder de bomen zal begin 2013 worden ingezaaid met gras en bijenplanten. De vijf tuinders  gaan daarna ook het onderhoud van de bongerd voor hun rekening nemen.
De wilgenopslag aan de kop van complex de Ooi is eind augustus door de gemeente verwijderd. Het onderhoud van het stukje grond is aan de vereniging overgedragen onder voorwaarde dat het geen parkeerplaats voor auto’s wordt.
Ook dit stukje grond wordt vogel-en insectvriendelijk aangeplant en een Meidoornhaag zal het gaan omzomen.
De gemeente heeft alle kosten die gemaakt zijn voor het verwijderen van het afval van deze acties aan de vereniging terugbetaald.

Jantje zag eens pruimen hangen…..

Heel jammer is het dat er op locatie de Ooi van twee tuinen de volledige pruimenoogst is gestolen. Kom je met je laddertje op je tuin om een paar emmers pruimen te oogsten, sta je raar te kijken wanneer er niets meer aanhangt. Vakkundig geoogst door een ander. De pruimen met een vlekje keurig op een hoopje aan de kant……..
Het bestuur vraagt dan ook wanneer zich zulke zaken voordoen, dit onmiddellijk te melden zodat er aangifte bij de politie gedaan kan worden.
Ook de Hoge Linie is bezocht door mensen die daar niets te zoeken hebben. Van een tuin zijn ongeveer 130 stoeptegels van een terras gestolen. Alle tegels eruit gehaald en meegenomen. Marktplaats staat vol met gratis tegels wanneer je wilt, maar toch….
Ter informatie: stelen van iemands oogst is niet een overtreding zoals fout parkeren, maar een misdrijf dat je moet vergelijken met een inbraak.
Het bestuur laat weten dat wanneer zou blijken dat een van de leden zich hieraan schuldig zou maken, er niet alleen aangifte wordt gedaan, maar dat deze persoon ook van zijn tuin wordt gezet.
We vragen alle leden dan ook om wanneer zich mensen op de complexen bevinden die geen lid zijn, deze aan te spreken en hen te vragen waarom ze op de locatie zijn.

Workshop fruitboomsnoeien

Voor de workshop fruitboomsnoeien die door Anneke en Wilma is opgezet hebben zich 21 geïnteresseerden aangemeld.
De cursus zal medio maart 2013 plaatsvinden. Dit tijdstip is gekozen omdat er dan ook in de praktijk gewerkt kan worden.
De cursus zal op een zaterdag worden gehouden en zal een dagdeel duren.
Dit dagdeel bestaat uit een theoretisch gedeelte, waarna er op twee locaties in de praktijk gewerkt gaat worden.
Tom Horstink uit Rha , een professionele fruitkweker, zal de cursus verzorgen.
De kosten voor de cursus zijn €15 per persoon.
Wanneer de definitieve dag is bepaald, zal iedereen nader bericht krijgen over locatie, datum en tijdstip.
Wanneer mensen in het bezit zijn van snoeigereedschappen dienen zij dit zelf mee te nemen.
Te denken valt aan snoeischaar, takkenschaar en takkenzagen.
Het is nog mogelijk om in te schrijven voor deze workshop bij het secretariaat.

Website

Zoals iedereen weet is het een lang gekoesterde wens van het bestuur om een website voor onze vereniging te hebben. Er waren veel ideeën om de vereniging hierop te presenteren en de leden te informeren, maar de financiën en het vele werk stonden in de weg.
We kunnen melden dat we in de persoon van Erik Egberts die samen met zijn partner Laura sinds dit jaar een tuin heeft op de Hoge Linie, een geweldig webmaster hebben gevonden die bereid is deze te ontwerpen en bij te houden.
In mei zijn we met een aantal mensen bij elkaar geweest en hebben gekeken hoe het er uit moet komen te zien en wat de kosten zijn.
Omdat deze erg laag zijn, is besloten om het idee verder vorm te geven en is een tijdje “proefgedraaid” buiten het bereik van alle zoekmachines. Het is een website geworden waar verschillende onderwerpen een plaats zullen krijgen. We hebben samen ons best gedaan om te zorgen dat het totaal er mooi verzorgd uitziet en dat alles overzichtelijk gepresenteerd wordt.
De vereniging wordt erop gepresenteerd, aspirant leden kunnen informatie vinden, er is ruimte voor recepten en ideeën van tuinders, alle verenigingsdocumenten staan erop, er is een plek waar men spullen voor de tuin te koop aan kan bieden of kan vragen en natuurlijk worden er geregeld nieuwsbulletins opgezet.

Henk Hoogink heeft een serie prachtige foto’s gemaakt en zal daarvoor vaak op de complexen te vinden zijn. Wanneer Henk iets moois ziet om te fotograferen kan het voorkomen dat hij over een hekje stapt en een foto op een tuin maakt. Wanneer men hem tegenkomt weet iedereen nu wat hij dan aan het doen is.
De website bestaat uit twee gedeeltes: een stuk voor algemene informatie en een gedeelte alleen voor leden waar men de verenigingsdocumenten zoals notulen, agenda’s financieel jaarverslagen etc. etc. kan bekijken. Dit gedeelte is afgeschermd voor anderen en alleen toegankelijk voor de leden. Om op de afgeschermde pagina’s te komen is een wachtwoord nodig dat verstrekt wordt.

Graag horen we ideeën van de leden hoe we de website verder kunnen ontwikkelen.

De website is te vinden onder: www.volkstuindoesburg.nl

Leden worden door het secretariaat in een aparte mail op de hoogte gesteld van het wachtwoord om in te loggen op het gedeelte voor verenigingsdocumenten.

Najaarsbijeenkomst

De najaarsbijeenkomst zal dit jaar worden gehouden op donderdag 8 november om 19.30 uur in zalencentrum “de Onderbouw” aan de Juliana van Stolberglaan.

Tuincommissie

Op een paar tuinen na was de staat van onderhoud van de tuinen op de locaties voldoende.
Het is echter opgevallen dat op veel tuinen de compostbakken in slechte staat zijn en het bestuur vraagt de tuinders om hier extra aandacht aan te besteden. Veel compostbakken staan op inzakken of hangen uitgezakt over de erfgrens van de percelen heen. We vragen dan ook om deze wanneer de compost uitgeschept wordt weer stevig te maken en in goede staat te brengen.
Op de website is artikel over het maken van een composthoop geplaatst. Hier staat een voorbeeld hoe je met weinig kosten een stevige compostbak in elkaar kan zetten.
Tot zover de eerste nieuwsbrief van de VVID, wanneer mensen suggesties of wetenswaardigheden hebben die in de volgende nieuwsbrief of op de website kunnen staan graag een mailtje naar het secretariaat.

De redactie van de nieuwsbrief ziet alle suggesties en nieuwtjes graag tegemoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.