Ooi-Koppenberch

Tuinieren met een concert van kikkers en het gakken van wilde ganzen.

Verstopt achter de dijk en ingeklemd tussen een meander van de voormalige Oude IJssel en de huidige gekanaliseerde loop van deze rivier, ligt het tuincomplex Ooi-Koppenberch van de Volkstuinders Vereniging In Doesburg. Grenzend aan een moerasgebied met een grote verscheidenheid aan vogels, kikkers, padden, salamanders en hagedissen, in de luwte van twee dijklichamen liggen 25 volkstuinen met hun eigen microklimaat.

Een plattegrond van het complex is hier te bekijken