Aspirant-Leden

Een tuin bij de Volkstuinders Vereniging In Doesburg

Ooi-Koppenberch28kopieWilt u graag een tuin bij de VVID? Wanneer u inwoner bent van de gemeente Doesburg, kunt u zich inschrijven als aspirant-lid. U betaalt dan €10,00 entreegeld en wordt op de aspirantenlijst geplaatst. Vanaf die datum staat u ingeschreven als aspirant-lid. U moet er wel rekening mee houden dat het even kan duren voordat u kans maakt op een tuin. Soms  komen er in een jaar veel tuinen vrij, bijvoorbeeld wel tien, een ander jaar zijn het er maar een paar. De locatie Bresstraat/Binnenstad bestaat maar uit vier tuinen. Het advies is dan ook, om u wanneer u niet jarenlang wilt wachten, ook een andere locatie op te geven.

Bezint…

Voordat u zich inschrijft is het goed stil te staan bij de hoeveelheid werk die een volkstuin vraagt. Zeker in het begin van het seizoen en tijdens de oogsttijd vraagt het onderhoud van tuin snel 10 uur per week! Daarnaast wordt er aan alle leden gevraagd zich in te zetten voor de vereniging. Zo ben je als lid verplicht mee te werken aan het onderhoud van het gemeenschappelijke terrein. Ook voor andere werkzaamheden zal er bij herhaling een beroep op u gedaan worden. Hieronder vindt u veel gestelde vragen over een tuin bij de VVID. Mocht uw vraag er niet bij staan, neemt u dan contact op met het secretariaat van de vereniging.

Waar kunt u zich inschrijven?

U kunt zich inschrijven bij het secretariaat van de vereniging.

Hoe schrijft u zich in?

Inschrijven het liefst met het inschrijfformulier onderaan deze pagina. Hierop ook de volgorde van voorkeur voor een locatie vermelden. Per mail, schriftelijk of telefonisch bij het secretariaat is natuurlijk ook mogelijk .

Hoe lang duurt het voordat u kans maakt op een tuin?

De lengte van de wachtlijst varieert. Soms  komen er in een jaar veel tuinen vrij, bijvoorbeeld wel tien, een ander jaar zijn het er maar een paar.

Hoe weet u of er een tuin vrij komt?

Komt er een tuin vrij en staat u bovenaan de wachtlijst, dan wordt dit aan u bekendgemaakt door het secretariaat. Huurders reeds in het bezit van een tuin, die te kennen hebben gegeven dat zij aan een andere tuin de voorkeur geven, hebben voorrang. Bent u niet geïnteresseerd in de aangeboden tuin, komt u daardoor niet onderaan op de lijst, maar doet een volgende keer gewoon weer mee. Bij een tweede afwijzing komt u wel onderaan de wachtlijst.

Welke regels gelden voor het huren en onderhouden van een tuin?  

De volgende link leidt naar de statuten en reglementen van de vereniging. Taaie en soms ingewikkelde kost, maar nodig om van op de hoogte te zijn, zodat later geen problemen ontstaan. Het is van belang om te lezen voordat u zich aanmeldt als lid.

Wat kost een tuin?

Het lidmaatschap van de vereniging kost €12,50 per jaar. In 2017 bedraagt de huur van een tuin €30,=

Betaalt u een borgsom?

Eenmalig wordt een borgsom van €75,= gevraagd. Het is mogelijk om dit bedrag te betalen in drie termijnen van “€25,=. De borg is bedoeld om te voorkomen dat mensen bij opzegging van de tuin grote hoeveelheden rommel en onkruid achterlaten. Wanneer de tuin bij beëindiging van het lidmaatschap weer in goede staat wordt opgeleverd, ontvangt u de borg weer retour.”

Hoe wordt u huurder van een tuin?

Als u een tuin wilt huren maakt u met de penningmeester een huurovereenkomst voor het huren van de tuin. Vaak kunnen er spullen van de vorige huurder worden overgenomen. Dit dient men in onderling overleg te regelen. Het bestuur zal de oude en nieuwe huurder met elkaar in contact brengen.

Wat biedt de VVID?

Het bestuur van de VVID houdt de leden op de hoogte door middel van een nieuwsbrief en deze website. Eenmaal per jaar wordt de algemene ledenvergadering georganiseerd en een ook een najaarsbijeenkomst wordt jaarlijks gehouden

Wat verwachten wij van de tuinders?

Wij verwachten van de tuinders dat zij er rekening mee houden, dat het hebben en onderhouden van een tuin veel tijd en energie kost. Een dergelijke hobby kost veel vrije tijd. Voordat men aan het huren van een tuin begint dient men zich hiervan terdege bewust te zijn. De tuin moet goed worden onderhouden: onkruidvrij houden, verven van de opstallen en snoeien van de struiken. Ook het pad langs de tuinen wordt door de huurders onkruidvrij gehouden. Twee keer per jaar houdt de tuincommissie een schouw en kijkt of u uw tuin goed onderhoudt en of er langs de paden en hekken het onkruid is verwijderd. Omdat wij een organisatie van vrijwilligers zijn, wordt van alle tuinders verwacht dat zij zich inzetten voor het beheer van het complex. Een belangrijk onderdeel daarvan is het ‘Algemeen werk’ Een aantal malen per seizoen (tussen februari en november) werkt iedere tuinder mee aan het onderhoud van het algemene deel van de tuin; de ingang, de paden, etc.. Het werk bestaat uit harken, schoffelen, snoeien, maaien en ander werk dat ten dienste van de complexen moet gebeuren en kan aan leeftijd en lichamelijke gesteldheid worden aangepast. Daarnaast kunnen tuinders zich op andere manieren inzetten: door commissiewerk, adviestaken en deelname aan projecten.

Een tuin bij de VVID? Hieronder kunt u zich aanmelden als aspirant-lid

S.v.p. alle velden met een * invullen Bij keuze complex graag de volgorde van voorkeur voor een complex aangeven Na ontvangst neemt het secretariaat contact met u op

  Velden met een * zijn verplicht.

  Voornaam *:

  Achternaam *:

  Geboorte datum *:

  Straat en huisnummer *:

  Postcode *:

  Telefoon nummer *:

  Uw email:

  1ste complex keuze
  2de complex keuze
  3de complex keuze
  4de complex keuze

  Opmerkingen: