Nieuwsbrief 45 – mei 2016

Algemene Ledenvergadering Van het secretariaat Op donderdag 7 april was de algemene jaarvergadering. Een dertigtal leden was aanwezig. De vaste onderwerpen zoals financiën begroting, jaarverslag etc. zijn afgehandeld. Ook is Wilma nog voor één jaar herkozen als penningmeester. Bij de … Lees verder

Nieuwsbrief 39 november 2015

Najaarsbijeenkomst van het bestuur Donderdag 19 november wordt de jaarlijkse najaarsbijeenkomst gehouden. Op deze bijeenkomt wordt op een informele wijze de gang van zaken binnen de vereniging met elkaar besproken. Onder andere tuinieren zonder bestrijdingsmiddelen, biologische mest en de gang … Lees verder