Nieuwsbrief 45 – mei 2016

Algemene Ledenvergadering Van het secretariaat Op donderdag 7 april was de algemene jaarvergadering. Een dertigtal leden was aanwezig. De vaste onderwerpen zoals financiën begroting, jaarverslag etc. zijn afgehandeld. Ook is Wilma nog voor één jaar herkozen als penningmeester. Bij de … Lees verder